Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Efectul controalelor ANAF de suspendare a procedurii de soluționare a contestațiilor

În ultima perioadă fiscul abordează în termeni tot mai controversați controalele la societățile comerciale. Este vorba despre suspendarea procedurii de soluționare a contestațiilor. Despre efectele controalelor Anaf ne vorbeste avocatul Alexandru Coroian, partener la Societatea de avocatura Iordachescu si Asociatii din Cluj Napoca.

Alexandru Coroian: Situaţia generală cum a fost prezentată de atfel şi în ultimele săptămâni este că pe baza unor date oficiale furnizate de ANAF rezultă că la nivelul anului 2015 ANAF a suspendat procedura de soluţionare a contestaţiilor având ac obiect aproape 50 la sută din totalul creanţelor suplimentare contestate. Vorbesc la nivelul întregii ţări.În ultimii an ca avocat specializat pe această zonă vă pot spune că este cât mai vizibilă conduita ANAF de a sesiza organele de urmărire penală pentru cercetarea anumitor fapte care în opinia inspectorilor fiscali ar întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni.Pe scurt inspectorii fiscali apreciază că, contribuabilul, reprezentaţii săi au săvârşit o fraudă, valorifica această apreciere stabilind o sarcină contribuabilului, creanţe fiscale suplimentare, care de foarte multe ori pot să fie într-un cuantum semnificativ concomitent cu decizia de impunere prin care se stabilesc aceste creanţe fiscale suplimentare, inspecţia fiscală sesizează şi organele de urmărire penală cerându-le să verifice dacă aprecierea lor privitoare la existenţa fraudei este una corectă.

Constantin Rudnițchi Până aici lucrurile sunt destul de clare. Care este problema din punctul de vedere al contribuabilului?

Alexandru Coroian Problema din punct de vedere al contribuabilului este că în conformitate cu legile de procedură fiscală înainte de a se adresa instanţei de contencios fiscal, contribuabilul este obligat să se adreseze ANAF cu o contestaţie adminstrativa, o procedură prealabilă sesizării instanţei de judecată. Problema este că ANAF primind această contestaţie administrativă nu o soluţionează ci suspendă procedura de soluţionare.Cu alte cuvinte inspecţia fiscală vine şi spune că s-a săvârşit o fraudă, că s-a furat de la bugetul de stat, organul de soluţionare al contestaţiilor nu mai este convins că s-a săvârşit intradevar respectivă fraudă, urmând să se pronunţe după ce se pronunţă oraganele de urmărire penală. Problema în această situaţie apare ca un contribuabil ajuns într-o astfel de ipostaza nu se poate adresa instanţei de contencios administrativ cerând judecătorului să verifice dacă intradevar el datorează sau nu datorează sumele respective atâta timp cât nu are o soluţie pe fond la contesatie, neexistând soluţia pe fond la contestaţie. Pentru că procedura de soluţionare a contestaţiei este suspendată, contribuabilului îi este blocat accesul la judecător.

 Constantin Rudnițchi Şi efectul economic este unul dezastruos sau foarte complicat.

Alexandru Coroian Efectul este unul foarte dezastruos pentru contribuabil pentru că decizia de impunere ce a fost transmisă în urma controlului de către inspecţia fiscală reprezintă titlu executoriu contribuabilul datorează respectivele creanţe fiscale, stabilite suplimentar în sarcina să. Contribuabilul poate fi executat de fisc pentru realizarea acestor creanţe fiiscale, dar totodată contribuabilul nu poate ajunge în faţa judecătorului să îşi dovedească nevinovăţia.Ca să îşi dovedeasac nevinovăţia, pentru ac din păcate sistemul funcţionează pe acest principiu. Contribuabilul este întotdeauna vinovat până în momentul în care dovedeşte în faţa judecătorului că nu este.

Există posibilitatea ca un astfel de contribuabil să se adreseze instanţei şi să ceară o suspendare a executării respectivelor creanţe până la momentul la care se va lămuri tot în faţa instanţei dacă le datorează sau nu, dar o astfel de măsură de proterctie provizorie poate fi obţinută în situaţia în care se consemeneaza o garanţie, o cauţiune, calculată în funcţie de cuantumul obligaţiei suplimentare de plată.

Constantin Rudnitchi Deci aceasta ar fi soluţia juridică, adică ideea de suspendare a executării. Sau există şi alte soluţii?

Alexandru Coroian Aceasta suspendare a executării ar fi o soluţie juridică provizorie dar este destul de greu de obţinut datorită acestei garanţii acre trebuie constituită.De foarte multe ori contribuabilii nu dispun de resursele financiare necesare pentru a bloca pe o perioadă de ani de zile o anumită sumă cu titlu de garanţie, dar soluţia pe care o vedem noi, pe care o propunem clienţilor noştri şi pe care am aplicat-o de multe ori cu succes este aceea de a solicita instanţei să constate că aceasta suspendare de soluţionare a procedurii de contesattie este una abuzive. Să constate că ANAF în mod abuziv refuza să soluţioneze o contesatie, în mod abuziv blochează accesul contribuabilului la instanţă de contencios administrativ şi să ceară acestei instanţei, să oblice ANAF să soluţioneze contestaţia pe fond pronunţând o soluţie de respingere, de admitere, ce soluţie ar fi ea, dar să deblocheze această situaţie şi să permită contribuabilului să ajungă în faţa unui judecător, în faţa căruia să dovedească că el defapt nu a săvârşit nici o fraudă şi nu datorează acele sume suplimentare sstabiliet în sarcina să.

Constantin Rudnitchi Exista situatii in care pentru unii contribuabili castigarea procesului nu mai ajuta la nimic.

Alexandru Coroian Efectul unor astfel de situaţii este absolut devastator pentru companie mai ales pentru o companie mică, care nu dispune de resursele financiare necesare de a supravieţui pe perioada desfăşurării unor astfel de proceduri. Pentru astfel de companii în mod evident finalul este insolventa, chiar falimentul, urmând ca la finalul unei astfeld e proceduri peste 2,3, 4, 5 ani să se dovedească că respectivele creanţe fiscale au fost stabilite în mod nelegal în sarcina contribuabilului, dar contribuabilul să nu mai existe, să fie radiat ca urmare a falimentului, să nu mai existe ca afacere, să nu mai existe pe piaţă.

 
Rubrica Expert la RFI din 17 octombrie 2016