Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Deficiențe legislative privind răspunderea penală a persoanei juridice

ciocan_judecator_cod_civil_penal_dreamstime_s_36330352.jpg

Image source: 
Flynt | Dreamstime.com

Anul acesta se împlinesc 10 ani de când răspunderea penală a persoanei juridice a fost consacrată în dreptul penal român. Ce înseamnă această răspundere, care sunt infracţiunile de natură penală şi cum pot fi sancţionate firmele şi care fac astfel de infracţiuni ne explică la RFI, Florin Roman, avocat partener la Iordăchescu şi Asociaţii.

Florin Roman: În esenţă practic este vorba de consacrarea posibilităţii sancţionării penale a agenţilor economici, respectiv a societăţilor comerciale pentru infracţiuni săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele acestora. Evident o persoană juridică nu poate fi trimisă la închisoare fiind o ficţiune, principală pedeapsa ar fi amenda penală, amendă care atinge şi un maxim de 3 milioane de lei. Alăturat acesteia pot fi dispuse şi pedepse complementare precum dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activităţii acesteia, închiderea unor puncte de lucru, interzicerea de a participa la proceduri de achiziţii publice sau o afişare a hotărârii de condamnare în presă locală sau naţională.

Dincolo însă de stabilirea unui cadru sancţionator, dincolo de stabilirea unor pedepse la care ar putea fi condamnată o societate. Cred că modalitatea în care este reglementată această instituţie, în dreptul penal român, este deficitară. În acest sens şi opiniile a numeroşi comentatori ai codului penal. Pe de o parte formularea textului legal este atât generală încât răspunderea penală a persoanelor juridice poate fi angajată nu numai pentru faptele săvârşite de persoanele fizice care exercită funcţii de conducere în interiorul acesteia ci şi pentru faptele săvârşite de orice persoană care nu este legată de persoană juridică printr-un raport de muncă, dar care într-un fel sau altul săvârşeşte acea faptă în realizarea obiectului de activitate sau în numele persoanei juridice. Nu trebuie uitat că persoană juridică este o ficţiune, care există şi îşi desfăşoară activitatea conform voinţei organelor de conducere. Prin urmare răspunderea nu ar trebui angajată prin raportarea la aceste persoane fizice care fac parte din conducerea firmei şi numai dacă acea faptă este săvârşită în exercitarea acestei funcţii. Pe de altă parte aceeaşi redactare a textului a permis şi o altă concluzie nefericită, în sensul că persoană juridică răspunde penal nu numai alături de persoană fizică vinovată de săvârşirea faptei, ci şi independent de răspunderea penală a acesteia. Cu alte cuvinte răspunderea persoanei juridice poate fi reţinută şi în absenţa unei vinovaţii a unei persoane fizice din interiorul persoanei juridice. Astfel persoană juridică este desprinsă în totalitate nu numai de persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ci şi de orice alte persoane fizice indiferent de raporturile juridice pe care acestea le-ar avea cu persoane juridice. Aspect care mie mi se pare inacceptabil.

Constantin Rudnițchi: Desigur că ar exista şi soluţii pentru corectarea acestei deficienţe a codului penal românesc, privind răspunderea penală a persoanei juridice.

Florin Roman: Evident o soluţie poate veni doar dinspre legislativ. Eu cred că se impune modificarea codului penal, în sensul că această răspundere să se circumscrie numai pentru faptele săvârşite numai de persoane fizice care fac parte din organele de conducere a persoanei juridice. Nu trebuie uitat că răspunderea penală este cea mai severă răspundere şi are un caracter excepţional şi nu ar trebui angajată în condiţii mai facile decât alte forme de răspundere juridică. Ori răspunderea penală este angajată mai uşor decât cea civilă, deşi sancţiunile penale sunt mult mai severe decât cele civile şi astfel această instituţie se transformă în instituţie de drept comun, ceea ce contrazice raţiunea de drept penal într-o societate democratică.

 
Avocatul Florin Roman partener la Casa de avocatură Iordăchescu şi Asociații, vorbește la RFI despre răspunderea penală a persoanei juridice