Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


In noua sa campanie, RSF îi pune în scenà pe pràdàdtorii libertàtii presei care-l felicità pe Donald Trump
In noua sa campanie, RSF îi pune în scenà pe pràdàdtorii libertàtii presei care-l felicità pe Donald Trump
Image source: 
RSF