Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Casa Verde Fotovoltaice: Dosarele depuse până acum vor fi anulate din cauza problemelor tehnice ale aplicației

fotovoltaice-mediu-casa-verde-pexels-william-mead-6040783.jpg

Prin programul “Casa Verde”, românii sunt încurajaţi să îşi monteze panouri fotovoltaice pe acoperiş, cu sprijin financiar de la stat
Sursa imaginii: 
pexels

Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă, miercuri, suspendarea accesului în aplicaţia informatică dedicată Programului Casa Verde Fotovoltaice, după ce s-au înregistrat probleme în funcţionarea acesteia. Preşedintele AFM spune că în această după-amiază procesul de înscriere ar putea fi reluat.

Accesul în aplicația dedicată Programului „Casa Verde Fotovoltaice” a fost suspendat. Administraţia Fondului pentru Mediu reclamă probleme de natură tehnică. Dosarele depuse în aplicație vor fi anulate.

Preşedintele AFM, Lóránd-Árpád Fulop, spune că la ora 14.00 va avea loc o simulare, iar la ora 15.00 va avea loc relansarea sistemului informatic, dacă simularea merge bine. Deja persoanele interesate au criticat decizia, reclamând faptul că nu au fost făcute simulări suficiente înainte de pornirea programului la ora 10.00.

Programul a fost blocat începând cu anul 2019, după suspiciuni de fraudă la înscrierea unor dosare.

Bugetul disponibil depăşeşte 263 milioane de lei, iar aplicaţia va permite înscrierea în limita a 150% din valoarea alocată fiecărei regiuni.

 "Având în vedere interesul major de care se bucură acest program, estimăm că bugetul alocat sesiunii va fi epuizat destul de rapid, dar asigurăm solicitanţii că fondurile vor fi suplimentate. Pentru anul viitor, vom aloca un buget total de 650 milioane lei. Planificăm ca timp de 10 luni, începând cu luna ianuarie 2022, programul să se desfăşoare lunar cu un buget de 65 milioane lei/lună, urmând ca, în luna noiembrie, bugetul alocat să aibă o valoare echivalentă cu suma neutilizată din primele 10 luni de desfăşurare a programului. Astfel, vom putea aproba toţi solicitanţii care vor dori să participe în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice", declara Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, la finele săptămânii trecute, conform unui comunicat al MMAP.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat, pe site-ul instituţiei, lista instalatorilor validaţi în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională (https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_instalatori_cereri_admise.php).

Cheltuieli eligibile în cadrul programului:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura  de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita procentului stabilit prin dispoziţia preşedintelui AFM, raportat la sumele alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Aprobarea finanţării

Administraţia Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la momentul înscrierii şi introduse de instalator în aplicaţia informatică şi  publică pe site-ul propriu listele cu persoanele fizice aprobate.

Eliminarea ATR – ului

Eliminarea obligativităţii prezentării Avizului tehnic de racordare, rămânând obligaţia depunerii certificatului de racordare.

Semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă şi implementarea proiectelor

Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalaţia şi încheiate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice şi obţinerea certificatului de racordare.

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM, pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.