Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Franţa – un laborator pentru toată Europa în materie de moralizare a vieţii politice

hollande2-1-0.jpg

REUTERS/Eric Vidal

În Franţa, preşedintele François Hollande, lansează o veritabilă ofensivă în favoarea moralizării vieţii politice şi o “cruciadă” împotriva paradisurilor fiscale. Consecinţă a afacerii Cahuzac, această iniţiativă a luat forma unui proiect de lege prezentat în cadrul unui şedinţe de Consiliu de Miniştri convocată miercuri dimineaţă.

Fapt neobişnuit în contextul uzanţelor care ţin de reuniunile Executivului, la sfîrşitul acestui Consiliu de Miniştri preşedintele François Hollande a simţit nevoia de a se adresa în mod solemn întregii Franţe, prin intermediul televiziunii, şi de a răspunde unor întrebări puse de ziarişti. 

Greu de spus dacă în cursul dimineţii François Hollande a aruncat o privire pe prima pagină a revistei L’Express, unde apare fotografiat cu capul aplecat, într-o poziţie cam debusolată, în spatele unui titlu scris cu litere foarte mari: "Monsieur faible", ceea ce vrea să spună de fapt "un preşedinte slab".

Este evident însă că în cursul intervenţiei sale televizate el a încercat să le arate francezilor o cu totul altă imagine: aceea a unui preşedinte intransigent, dezgustat fără îndoială de atitudinea unui fost ministru care a minţit pe toată lumea, dar care promite nici mai mult şi nici mai puţin decît un fel de "big bang" moral. Un fel de revoluţie a fost lansată miercurii la Paris, un laborator în materie de moralizare a vieţii politice destinat să depăşească grabiţele Franţei.   

Preşedintele farncez a adoptat un ton solemn pentru a se exprima pe această temă şi pentru a prezenta setul de măsuri care va fi adoptat în regim de urgenţă. Trebuie spus că scandalul provocat de fostul ministru al bugetului care avea un cont secret în străinătate a avut un impact extrem de negativ asupra întregii echipe guvernamentale precum şi asupra lui François Hollande însuşi, acuzat că nu ştie să-şi aleagă colaboratorii.

Şeful statului încearcă însă, în acest moment, să transforme această situaţie dificilă în contrariul ei, adică într-o ocazie crucială pentru instaurarea durabilă a unei atmosfere de încredere în Republica Franceză şi în capacitatea acesteia de a asana viaţa politică.

În scurta sa intervenţie François Hollande a pus accentul pe necesitatea unei lupe implacabile împotriva derivelor provocate de lumea banului şi a speculaţiei financiare. “Trebuie să reacţionăm  rapid pentru că francezii ne cer acest lucru, o republică exemplară este una în care lupta împotriva fraudei fiscale trebuie să poată fi operată cu succes” a spus şeful statului. 

François Hollande a revenit, în cursul acestei alocuţiuni, la tonul vehement adoptat pe vremea cînd era doar candidat la prezidenţiale, şi a repetat că paradisurile fiscale vor trebui eradicate în Europa cît şi în întreaga lume.

François Hollande a detaliat şi măsurile destinate să ducă la o veritabilă “transparenţă” a vieţii publice în Franţa. “Transparenţă” este şi cuvîntul pe care l-a repetat de mai multe ori.

Miniştrii în primul rînd, dar şi alţi responsabilii publici, deputaţii şi marii patroni se vor vedea deci obligaţi să-şi declare în detaliu averile deţinute. O “înaltă autoritate independentă” va fi creată în acest scop şi ea  va controla declaraţiile de avere (sau patrimoniu cum se spune în Franţa), dar şi declaraţiile de interese. Această înaltă autoritate va studia situaţia fiecărui ministru înainte şi după numirea sa. Incepînd cu saptămîna viitoare toţi miniştrii îşi vor declara deci proprietăţile şi averea, conturile şi sursele de venit, iar ceva mai tîrziu va fi cazul şi cu deputaţii.

François Hollande a subliniat că orice conflict de interese în exercitarea unei funcţii trebuie evitată. “Francezii, a spus el, trebuie să fie siguri că aleşii lor nu vor fi în situaţia de a comite fraude sau evaziuni fiscale, sau de a se îmbogăţi ilicit în perioada exercitării unui mandat”.

Îmi dau seama de gravitatea momentului, ştiu că francezii vor o schimbare în această privinţă, a mai declarat François Hollande precizînd că proiectul de lege va fi prezentat Consiliului de miniştri pe dara 24 aprilie. In paralel, prin alte măsuri legislative, va fi întărită independenţa justiţiei şi protecţia surselor avute de jurnalişti. François Hollande a avut de altfel cuvinte elogioase pentru presa care, prin acţiunea ei, contribuie la moralizarea vieţii politice şi la demascarea unor derive.

François Hollande a mai evocat, la un alt nivel, şi lupta împotriva marii delicvenţe economice şi financiare. El a anunţat crearea unui “parchet financiar” cu o competenţă naţională  care va acţiona în situaţiile de afaceri de corupţie şi de fraudă, şi care va dispune de mijloace importante.  Din mai multe puncte de vedere François Hollande se poziţionează acum ca un lider cu iniţiativă care doreşte care acţiunea sa să aibă o rezonanţă internaţională.

Ne vom mobiliza împotriva paradisurilor fiscale. Băncile franceze vor trebui să facă publice în fiecare an lista tuturor filialelor deţinute pretutindeni în lume şi a operaţiunilor efectuate ^nitr-un paradis fiscal. Ansamblul acestor informaţii vor fi publice şi la dispoziţia tuturor. Doresc ca această obligaţie să fie aplicată şi la nivelul Uniunii Europeen.”

Iată deci apelul la lansat de François Hollande care plasează Franţa în avangarda luptei pentru moralizarea vieţii politice şi a lumii financiare.  “Trebuie să fim exemplari chiar dacă vom fi primii care vor adopta astfel de măsuri în Europa” a mai ţinut să spună François Hollande anunţînd într-un fel că secretul bancar, în forma sa veche, nu mai are viaţă lungă în zona euro.

Opoziţia franceză a reacţionat rapid la aceste declaraţii afirmind că planul lui François Hollande a fost pregătit în mare grabă şi că riscă să aibă efecte nefaste. De exemplu, se creeze impresia că reuşita în afaceri ar fi un fel de defect şi că un deputat posesor al unei averi importante ar fi, prin însăşi acest fapt, suspect. “Oare nu încearcă acum socialiştii să-i facă să creadă pe francezi că reuşita este lucrul cel mai detestabil de pe lume?” se întreabă Le Figaro pe prima pagină...

Discuţia este deschisă, dar un lucru rămîne clar: Jérôme Cahuzac va rămîne în istoria Franţei ca omul de la care a pornit o veritabilă cruciadă împotriva evaziunii fiscale şi în favoarea moralei în politică, după ce acest om i-a minţit fără scrupule pe preşedinte, pe şeful guvernului, pe colegii săi miniştri, pe deputaţi şi de fapt pe toţi francezii pe care trebuia să-i servească de pe poziţia unei înalte funcţii în stat.