Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Imigraţia în Europa şi tratatul Schengen, ţintele lui Nicolas Sarkozy în ajunul europarlamentarelor

Sub presiunea taberei sale politice, partidul conservator UMP, fostul preṣedinte francez Nicolas Sarkoozy a decis să intervină în campania electorală pentru europarlamentarele de duminică. Într-o lungă tribună publicată azi de revista săptămânală Le Point, fostul ṣef de stat pledează pentru « o mare zonă economică franco-germană coerentă ṣi stabilă în inima zonei euro ». Sarkozy atacă însă înainte de toate politica de imigraṭie a Uniunii Europene.

Să mă bag, să nu mă bag ? Iatà întrebarea, dilema care-l frământa probabil de multă vreme pe Nicolas Sarkozy. Cu trei zile înaintea alegerilor europene, fostul preṣedinte conservator a decis să scrie un lung text în paginile revistei Le Point.

« A dori distrugerea Europei este a pune în pericol pacea pe acest continent » scrie în preambul Sarkoy. O poziṭie tradiṭională am putea spune pentru orice preṣedinte francez din a 5-a Republică, adică de la generalul de Gaulle încoace.

În tribuna sa, fostul ṣef de stat mai subliniază importanṭa relaṭiei franco-germane ṣi pledează pentru « corectarea derivelor Europei ». Printre acestea, « regulile prea birocratice ale Uniunii europene care protejează derivele ideologice ale guvernanṭilor noṣtrii ». Ex-liderul de la Elysée îṣi doreṣte ṣi « o mare zonă economică franco-germană coerentă ṣi stabilă în inima zonei euro ».

Pe de altà parte, Sarkozy deplânge în tribuna din Le Point « absenṭa de leadership care pune Europa în pericol », o aluzie clară la adresa succesorului său, socialistul François Hollande.

În privinṭa imigraṭiei, fostul preṣedinte francez lasă deoparte orice euro-optimism ṣi se arată extrem de critic. Nicolas Sarkozy estimează că « Schengen 1 este un eṣec fără drept de apel ».

Acordul de liberă circulaṭie trebuie deci în opinia sa să fie schimbat, suspendat ṣi înlocuit cu un « Schengen 2 » la care ṭările nu vor putea adera decât dupà ce vor fi adoptat o aceaṣi politică de imigraṭie. « Numai aṣa vom putea pune capăt deturnării de procedură care astăzi permite unui străin să intre în spaṭiul Schengen ṣi să-ṣi aleagă ṭara în care prestaṭile sociale sunt cele mai generoase ».

Analiṣtii văd în acest atac virulent – care se aseamănă pe alocuri cu tonul din timpul campaniei pentru prezidenṭialele din 2012 - un semn în direcṭia aripii cea mai radicale a partidului consevator UMP.

Un semn cu ochiul pare că le face Sarkozy ṣi euroscepticilor când propune o adevărată dezmembrare a Uniunii europene sub forma ei actuală. « Suntem în pragul ridicolului ṣi condamnaṭi la neputinṭă. Trebuie suprimate ce puṭin jumătate din actualele competenṭe comunitare care trebuie mâine să le revină statelor naṭionale » spune Nicolas Sarkozy.

« Denunṭând acordurile de la Schengen ṣi punând în cauză prerogativele Europei celor 28 ca ṣi cele ale Comisiei europene, Nicolas Sarkozy preconizează aṣadar un viraj radical în istoria construcṭiei europene, un recul inedit în Europa comunitară » notează analiṣtii de la Huffington Post. Cu siguranṭă că ṣi amicii pro-europeni ai fostului preṣedinte conservator au fost luaṭi prin suprindere de acest text.