Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Președintele Băsescu contestă modificarea Legii Educației

Ordonanța de urgență a executivului care modifică Legea Educaţiei încalcă regimul constituţional privitor la emiterea OUG, susține președintele Traian Băsescu. El îi cere Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională și îi scrie lui Victor Ciorbea o scrisoare în care afirmă că respectarea Legii fundamentale trebuie să fie asigurată de Avocatul Poporului.

Preşedintele îi scrie Avocatului Poporului că în Monitorul Oficial al României, Partea I, 486 din 30 iunie 2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 49/26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative.

”În acest context, în temeiul dispoziţiilor Art. 80 alin. (2) din Constituţia României, republicată, vă solicit să analizaţi posibilitatea de a vă exercita competenţa de a sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de Urgenţă mai sus indicate, conform Art. 146 lit. d) din Constituţia României, republicată şi Art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele de mai jos”, scrie Traian Băsescu.

Președintele menţionează că prin ordonanța de urgență în cauză au fost adoptate o serie de modificări legislative cu un puternic impact negativ atât în sfera învăţământului preuniversitar, cât şi în planul învăţământului universitar.

Astfel, modificările dau posibilitatea organizării, în cazuri temeinic justificate, a unei sesiuni de bacalaureat speciale, trecerea terenurilor şi a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea elevii, palatele şi cluburile acestora, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţii administrativ-teritoriale, la cererea Consiliului Judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, de acum înainte va fi permisă organizarea programelor de studii universitare de doctorat şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, reglementarea iniţiativei înfiinţării unei instituţii de învăţământ superior particular şi de către persoane fizice sau grup de persoane fizice, trasarea regimului juridic al instituţiilor de învăţământ superior ca persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică.

În plus, organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct ar urma să fie făcută de către inspectoratul şcolar, va fi permisă participarea în calitate de membri, în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat a primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene și lasă loc pentru apariția unei noi categorii de funcţii didactice în cadrul unităţilor de învăţământ superior.

Argumente prezidențiale

”Potrivit alin. (4) şi (6) al Art. 115 din Constituţie, Ordonanţele de urgenţă pot fi adoptate «numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată», neputând «afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie». Din coroborarea celor două prevederi constituţionale mai sus indicate, pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă, trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, cele două cerinţe: urgenţa şi sfera obiectului de reglementare”, scrie preşedintele.

El menţionează că în ceea ce priveşte urgenţa, prin decizia Curţii Constituţionale 258/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 341 din 17 aprilie 2016, s-a stabilit că ”(…) inexistenţa sau neexplicarea urgenţei reglementării situaţiilor extraordinare, de natură să justifice adoptarea unei măsuri de înlăturare a stabilităţii instituţiei legale, reglementată prin instituirea duratei perioadei de exercitare a unor funcţii, constituie în mod evident o barieră constituţională în calea adoptării de către Guvern a unei ordonanţe de urgenţă în sensul arătat. A decide altfel înseamnă a goli de conţinut dispoziţiile art. 115 din Constituţie privind delegarea legislativă şi a lăsa libertate Guvernului să adopte în regim de urgenţă acte normative cu putere de lege, oricând şi - ţinând seama de împrejurarea că prin ordonanţă de urgenţă se poate reglementa şi în materii care fac obiectul legilor organice - în orice domeniu»”.

”Mai mult decât atât, prin Decizia Curţii Constituţionale 421/2007 din 9 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367/30 mai 2007 s-a hotărât în sensul că «(…) urgenţa reglementării nu echivalează cu existenţa situaţiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza şi pe calea procedurii obişnuite de legiferare»”, scrie preşedintele în scrisoarea trimisă Avocatului Poporului.

Traian Băsescu adaugă că legat de a doua condiţie, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională, prin decizia 738/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 690 din 8/10/2012, a statuat că ”(…) sunt instituţii fundamentale ale statului acelea reglementate expres de Constituţie, în mod detaliat ori măcar sub aspectul existenţei lor, în mod explicit sau doar generic, respectiv instituţiile cuprinse în titlul III din Constituţie, precum şi autorităţile publice prevăzute în alte titluri ale Legii fundamentale”.

Preşedintele Traian Băsescu spunea, joi, că Victor Ciorbea este cel mai fericit Avocat al Poporului, date fiind alocările bugetare de care se bucură, şeful statului menţionând că acesta nu va afecta, din slugărnicie, actele Guvernului.