Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Jurnal European, 6 martie

romi.jpg

Conferința la nivel înalt privind Cadrul UE al strategiilor naționale pentru incluziunea romilor, București, Palatul Parlamentului, 5 martie 2019
Image source: 
romania2019.eu

Ce trebuie să facă în continuare Uniunea Europeană pentru a combate discriminarea Romilor pe teritoriul său? Care sunt deciziile pe care trebuie să le ia uniunea așa încât apa de la toate robinetele europene să fie potabilă? Iată două întrebări la care au căutat și găsit răspunsuri oficialii europeni reuniți la două conferinte importante care au avut loc la București în ultimele două zile. 

Una din trei persoane de etnie romă  din Uniunea Europeană a suferit o anumită formă de hărțuire, arată un raport din 2018 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Precizarea a fost făcută de George Ciamba, ministrul român delegat pentru afaceri europene în deschiderea Conferinței la nivel înalt privind Cadrul UE al strategiilor naționale pentru incluziunea romilor, eveniment organizat ieri și alaltăieri de Agenția Națională pentru Romi în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Oficialul român a vorbit despre necesitatea stimulării solidarității și coeziunii Uniunii prin politici de combatere a discriminării, asigurarii egalității de șanse. “Susținem combaterea eficientă a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și discursului de ură. Obiectivul nostru, în calitate de Președinție a Consiliului UE, este de a sprijini inițiative legislative care să se concentreze pe progresul social și să reducă lacunele de dezvoltare”, a declarat ministrul delegat.

Acesta a adăugat că actualul cadru al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor a fost adaptat pentru o perioadă care se încheie în 2020, iar acum este momentul de analiză asupra modalităților de abordare a problemei incluziunii romilor în anii următori.

 

Uniunea Europeană  se asigură că apa de la robinet pe teritoriul său este sigură pentru consum. Consiliul și-a adoptat ieri poziția cu privire la propunerea de revizuire a Directivei privind apa potabilă.

Noile norme propuse actualizează standardele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă și introduce o abordare eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe riscuri pentru monitorizarea calității apei. Acestea conțin, de asemenea, noi dispoziții privind materialele care intră în contact cu apa potabilă.  Revizuirea este un rezultat direct al primei inițiative cetățenești europene de succes „Right2Water” (Dreptul la apă).

„Unul dintre elementele principale ale propunerii de reformare este de a actualiza standardele de calitate a apei aflate în prezent în vigoare, care au fost stabilite cu peste 20 de ani în urmă. Propunerea introduce, de asemenea, o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește monitorizarea calității apei. Această abordare ar trebui să reducă pe termen lung costurile monitorizării și, în același timp, să garanteze cea mai înaltă calitate a apei potabile”, a declarat Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor din România.

 

Toate edițiile rubricii Jurnal europeanhttps://www.rfi.ro/tag/jurnal-european

Rubrica Jurnal european din 6 martie 2019