Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Jurnal european: Concluziile Consiliului Competitivitate sub președinția Română

steag_ue.jpg

Image source: 
pixabay.com

Ultima reuniune a Consiliului Competitivitate organizată de Președinția română a Consiliului UE a avut pe ordinea de zi subiecte de mare actualitate pe agenda strategică europeană referitoare la industrie, Piața Unică a UE, turism, dosare legislative adoptate în primul semestru al anului 2019.

Nicolae Hurduc, Ministerul Economiei din România a propus statelor membre adoptarea a trei seturi de Concluzii în domenii importante pentru economia europeană: O Strategie pentru politica industrială a UE: „O viziune pentru 2030”, ”Un nivel nou de ambiție pentru o Piață Unică competitivă” și Concluziile ”Competitivitatea sectorului turismului ca motor de creștere economică durabilă, al creării de locuri de muncă și al coeziunii sociale în UE”.

Concluziile Consiliului privind industria recomandă ca viitoarea strategie de politică industrială să evidențieze oportunitățile pentru industria europeană și să abordeze provocările întâmpinate de aceasta, să cuprindă toate domeniile relevante de politică și să fie precizate obiective și indicatori de politică. Totodată, viitoarea strategie ar trebui să fie însoțită de un plan specific de acțiune care să conțină măsuri concrete, un calendar de punere în aplicare și mecanisme corespunzătoare de monitorizare.

Concluziile Consiliului privind Piața Unică reflectă faptul că trebuie să acordăm o atenție deosebită provocărilor digitalizării și noilor modele de afaceri, aplicării principiilor unei mai bune reglementări, precum și necesitatea de a continua eforturile de eliminare a barierelor nejustificate din cadrul Pieței Unice, punerii în aplicare a cadrului de reglementare existent, precum și a necesității plasării cetățenilor și a afacerilor în centrul atenției.

Primul subiect pe agenda Consiliului UE Competitivitate a vizat bilanțul competitivității unde s-a discutat despre implicațiile concurenței de piață pentru competitivitatea economiei europene, pe baza celei mai recente analize a Comisiei Europene. Discuțiile au reliefat că în ceea ce privește noile tehnologii digitale, acestea stimulează creșterea productivității și competitivitatea, dar pot, în anumite cazuri, conduce la situații unde nu mai există condiții egale de concurență. În astfel de cazuri, sunt imperative intervenții rapide și care să restabilească mediul concurențial.

Cel de-al doilea punct pe ordinea de zi a vizat o dezbatere comună privind viitorul strategiei europene de politică industrială și al Pieței Unice europene, pentru următoarea decadă. Stabilirea unei agende ambițioase a UE pentru interconectarea politicii industriale și a celei privind Piața Unică va fi esențială pentru competitivitatea UE la nivel mondial. Cel de-al treilea subiect pe ordinea de zi a fost turismul, un sector de mare importanță pentru economia UE. Pentru prima dată după 5 ani, Președinția română a Consiliului UE a reușit adoptarea Concluziilor privind competitivitatea sectorului turismului ca motor de creștere economică durabilă, al creării de locuri de muncă și al coeziunii sociale în UE.

La finalul reuniunii, ministrul Nicolae Hurduc a predat simbolic delegației finlandeze ștafeta Președinției Consiliului UE.

 

Toate edițiile rubricii Jurnal europeanhttps://www.rfi.ro/tag/jurnal-european

 
Rubrica Jurnal european din 29 mai 2019