Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Consiliul UE încearcă să prevină răpirea copiilor în cazul divorțurilor

2131211.jpg

Image source: 
multimedia.europarl.europa.eu

UE facilitează și accelerează aplicarea la nivel transfrontalier a hotărârilor de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei, precum și referitoare la aspecte în materia răspunderii părintești și răpirea internațională de copii.

 Consiliul a adoptat o revizuire a așa-numitului Regulament Bruxelles IIa, care stabilește normele privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, precum și privind răpirea de copii în interiorul UE.

Noile reguli prevăd, în special: norme mai clare privind posibilitatea acordată copilului de a-și exprima opinia; norme consolidate și mai clare privind cazurile de răpiri de copii în interiorul UE prin introducerea unor termene-limită clare pentru a garanta că aceste cazuri sunt tratate în modul cel mai rapid; dispoziții mai clare privind plasamentul unui copil într-un alt stat membru, inclusiv necesitatea obținerii aprobării prealabile pentru toate plasamentele, cu excepția cazului în care copilul urmează să fie plasat cu un părinte;

„Interesul superior și bunăstarea copiilor noștri trebuie să aibă prioritate. Noile norme asupra cărora am convenit astăzi vor garanta că răpirea internațională de copii și alte aspecte transfrontaliere în materia răspunderii părintești sunt tratate mai rapid și mai eficace și că hotărârile sunt executate prompt. Timpul este esențial și viețile copiilor nu pot fi perturbate nejustificat din cauza unor probleme legate de cooperarea judiciară transfrontalieră”, a declarant Ana Birchall, viceprim-ministru interimar și ministrul justiției al României.

 

Consiliul Uniunii Europene a convenit astăzi asupra poziției sale  cu privire la un regulament prin care devine mai ușor ca apele urbane reziduale să fie utilizate pentru irigații agricole. Aceste norme noi ajută Europa să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice. Regulamentul respectă pe deplin principiile economiei circulare și va avea ca efect mărirea cantității de apă disponibile și încurajarea utilizării eficiente a acesteia. Dacă se asigură disponibilitatea unor cantități suficiente de apă pentru irigarea câmpurilor, în special în timpul valurilor de căldură și al secetelor grave, se poate contribui la prevenirea pierderilor de recolte și a penuriilor de alimente, informează un comunicat al Consiliului.

„Există mai multe state membre cu o experiență îndelungată și de succes în materie de reutilizarea apei pentru diferite scopuri, inclusiv pentru irigații în agricultură. Acest mod de reutilizare a apei este mai benefic pentru mediu decât metodele alternative de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea. Noile norme propuse vor fi deosebit de utile în regiunile în care, în ciuda unor măsuri preventive prin care se vizează diminuarea cererii, cererea de apă continuă să fie mai mare decât oferta”, a declarat Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor din România.