Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


3,3 miliarde de euro - schemă de ajutorare europeană a IMM-urilor din România

Comisia Europeana

Comisia Europeană anunță că PNRR nu a fost respins.
Comisia Europeană anunță că PNRR nu a fost respins.
Image source: 
Facebook/European Commission

Comisia Europeană aprobă măsurile Guvernului pentru susţinerea IMM-urilor în contextul pandemiei de COVID-19, în valoare de 3,3 miliarde de euro: Sunt necesare, adecvate şi proporţionale pentru a remedia o perturbare gravă a economiei. Concret, se va acorda sprijin sub formă de: granturi directe şi garanţii de stat ce vizează creditele de investiţii şi finanţarea capitalului de lucru.

Comisia Europeană a aprobat sâmbătă o schemă de ajutoare a României în valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizează susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), în contextul pandemiei de COVID-19. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar adoptat de Comisie la 19 martie 2020, astfel cum a fost modificat la 3 aprilie 2020”, a anunţat sâmbătă Comisia Europeană.

Vicepreşedinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei, a declarat: „Datorită acestei scheme de ajutoare în valoare de 3,3 miliarde EUR, România va putea ajuta IMM-urile să îşi acopere nevoile în materie de investiţii şi de capital de lucru în aceste vremuri care ne pun la încercare, prin acordarea de granturi directe şi de garanţii publice pentru împrumuturi. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu statele membre în încercarea de a găsi soluţii fezabile de atenuare a impactului economic al pandemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE”, scrie News.ro.

România i-a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar, o schemă cu un buget de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizează susţinerea IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19.

În cadrul acestei scheme, se va acorda sprijin sub formă de: granturi directe şi garanţii de stat ce vizează creditele de investiţii şi finanţarea capitalului de lucru.

Sprijinul acordat în temeiul acestei scheme va fi accesibil IMM-urilor care se confruntă cu dificultăţi ca urmare a impactului economic al pandemiei de COVID-19. Scopul schemei este de a ajuta întreprinderile să îşi acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investiţii, astfel încât acestea să îşi poată continua activitatea.

Comisia a constatat că măsurile notificate de România respectă condiţiile prevăzute în cadrul temporar. În ceea ce priveşte granturile directe, sprijinul per întreprindere nu va depăşi 800 000 EUR, astfel cum se prevede în cadrul temporar. În ceea ce priveşte garanţiile de stat, valoarea împrumuturilor subiacente per întreprindere acoperită de o garanţie este limitată astfel cum se prevede în cadrul temporar, (garanţiile sunt limitate la maximum şase ani şi (primele pentru comisioanele de garantare nu depăşesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar.

Comisia a concluzionat că măsurile notificate de România sunt necesare, adecvate şi proporţionale pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. Pe acest temei, Comisia a aprobat măsurile în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Cadrul temporar le permite statelor membre să combine între ele toate măsurile de sprijin, cu excepţia împrumuturilor şi a garanţiilor care sunt acordate pentru acelaşi împrumut, cu condiţia să nu se depăşească pragurile prevăzute de cadrul temporar. Cadrul temporar le permite, de asemenea, statelor membre să combine toate măsurile de sprijin acordate în temeiul cadrului temporar cu posibilităţile existente de acordare pentru întreprinderi a unui ajutor de minimis de până la 25 000 EUR pe o perioadă de trei ani fiscali pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol primar, de până la 30 000 EUR pe o perioadă de trei ani fiscali pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii şi de până la 200 000 EUR pe o perioadă de trei ani fiscali pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în orice alt sector. În acelaşi timp, statele membre trebuie să se angajeze să evite cumularea nejustificată de măsuri de sprijin pentru aceleaşi întreprinderi, în vederea limitării sprijinului la ceea ce este necesar pentru a răspunde nevoilor reale ale acestora.

În plus, cadrul temporar vine în completarea altor numeroase posibilităţi aflate deja la dispoziţia statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al pandemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.