Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


65 de ani de la semnarea Tratatului de la Varșovia. Cum s-a folosit URSS de acest tratat

Pe 14 mai 1955, Albania, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică semnau Tratatul sau Pactul de la Varșovia. Numit în mod oficial Tratatul de prietenie, cooperare și asistență mutuală, Pactul de la Varșovia a fost o alianță militară a țărilor comuniste din Europa de Est, formată la inițiativa URSS, sub pretextul nevoii de apărare împotriva unei presupuse amenințări din partea NATO, alianța similară a statelor occidentale.

Ideea semnării tratatului a venit din partea URSS, mai exact, la inițiatia lui Nikita Hrușciov, pe fondul declanșării ”Războiului rece”, după încheierea Celui de-al Doilea Război Mondial, între cele două blocuri de state despărțite de așa-zisa cortină de fier. De fapt, tratatul urma să ”apere” statele comuniste de orice încercare de a fi transformate în state capitaliste, după cum justifica Brejnev, mai târziu, necesitatea pactului.

Așa se face că tratatul, în loc să fie folosit în scopul declarat de a fi o contrapondere la NATO, a fost utilizat de sovietici ca pretext de a interveni în cazul oricăror tentative ale statelor din Europa de Est de a scăpa de comunism. La un an de la semnarea lui, în timpul Revoluției Maghiare din 1956, trupele sovietice au intervenit armat pentru a înăbuși tentativa lui Imre Nagy de a retrage Ungaria din alianță și de a instaura un regim comunist mai blând. În două săptămâni, rezistența maghiară a fost înfrântă, iar trupele sovietice nu au mai părăsit Ungaria decât în momentul dizolvării Tratatului de la Varșovia, în 1991.

Un alt moment în care Pactul de la Varșovia a fost activat, a fost în 1968, în cazul declanșării Primăverii de la Praga. După ce cehoslovacii au denunțat public Tratatul de la Varșovia, 23 de divizii sovietice au intrat pe teritoriul Cehoslovaciei, însoțite de trupe maghiare, est-germane, bulgare și poloneze. Doar Albania și România au refuzat să participe la intervenție. Acest fapt i-a adus lui Nicolae Ceaușescu o schimbare de atitudine a lumii occidentale, care l-a considerat erou pentru îndrăzneala de a se opune sovieticilor.

Colapsul sistemului comunist din Europa a determinat dizolvarea oficială a Tratatului de la Varşovia, la Moscova, la 1 iulie 1991.