Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Polarizare și discordie în spațiul politic american: interviu cu Eleanor Powell

neffpowellresearchgate.jpg

Eleanor Powell, profesoară de științe politice la Universitatea statului Wisconsin--Madison
Eleanor Powell, profesoară de științe politice la Universitatea statului Wisconsin--Madison
Sursa imaginii: 
Research Gate

Eleanor  Powell este profesoară de științe politice la Universitatea statului Wisconsin--Madison. Autoarea unui text de referință despre influența banilor asupra Legislativului de la Washington--Where Money Matters în Congress/Unde Banii Contează, publicat la editura universității Cambridge--ea este specialistă în partide politice, studiind dinamica lor internă și efectul acestei dinamici asupra reprezentării parlamentare.

Cele două partide americane majore  traversează o perioadă de re-definire.  În rîndul Democraților disensiunile  între moderați și stîngiști pot impieta asupra capacității de a guverna, iar în partidul Republican, care l-a urmat pe Trump fără crîcnire pînă la marginea prăpastiei, adie o boare de reînnoire:  un număr infim de parlamentari au recunoscut victoria lui Joe Biden; 7 senatori ai partidului au fost favorabili condamnării fostului lider pentru instigare la insurecție. Tensiunile intra-partinice reflectă o dramatică evoluție politică și societală înspre dispariția dialogului și reperelor comune.

Eleanor Powell:   În ultimii treizeci de ani  s-a produs o polarizare treptată a politicii americane, cu o pronunțată alunecare spre dreapta a partidului Republican,  de la Pat Buchanan în anii 1990 la Sarah Palin un deceniu mai tîrziu. Mai recent am asistat la consolidarea unei orientări ultra-conservatoare înlăuntrul partidului--așa numitul Tea Party-- și bineînțeles la fenomenul Trump. 

Reporter:  Care a fost, în plan politic general, efectul acestor evoluții întra-partinice?

Eleanor  Powell:  Fiecare dintre aceste personalități și facțiuni au îndepărtat încet-încet partidul de centrul politicii americane. Accentul s-a mutat pe chestiuni de rasă și imigrație,  percepțiile și principiile comune au fost abandonate. Parțial răspunzător pentru această metamorfoză  este un ecosistem mediatic polarizat: Republicanii cu Fox News și surse părtinitoare de pe Internet,  Democrații expuși la o diversitate de surse,  de la stînga la dreapta trecînd prin centrul consensual.  Rezultatul a fost că  Republicanii și  Democrații  au încetat să mai aibă repere comune în spațiul politic american.

Reporter:  Ce alți factori au contribuit la această scindare?

Eleanor Powell:   Un alt factor a fost separarea publicului american.  Altădată, Republicanii și Democrații conviețuiau în zone rurale, suburbane sau urbane. În ultimii treizeci  de ani, lucrurile s-au schimbat. Extrem de rar mai găsești Republicani  în zone urbane, Democrați în zone rurale. Acest clivaj  s-a adîncit și a condus la o tranziție spre extreme.  Aleșii din circumscripții rurale sunt cît se poate de conservatori, interesați doar de electoratul din preliminare,  atragerea moderaților, centriștilor, încetînd a mai fi o prioritate.  Altfel spus,  s-a creat, pentru Republicani,  stimulentul evoluției spre dreapta.

Reporter:  În 2010 vine verdictul Curții Supreme într-un caz de finanțare a campaniilor,   Citizens United contra Comisiei Electorale Federale. Care a fost rolul acestei hotărîri în adincirea partizanatului?

Eleanor Powell:  Citizens United e una dintr-o serie de hotărîri ale Curții Supreme care au slăbit regulile ce guvernează banii în politică, lărgind căile de acces și îngreunînd identificarea donatorilor.  Termenul uzitat este dark money/"bani întunecați", fonduri pentru care e greu de stabilit sursa și destinația precisă. S-au creat astfel condițiile influenței disproporționate a unor donatori conservatori incredibil de bogați.  Politicieni care altădată contau pe o bază  largă de contribuții se pot sprijini astăzi financiar pe un număr mic de donatori cu vederi extreme.

Reporter:   Ce impact a avut asupra donatorilor  campania de contestare  și anulare a rezultatelor de la prezidențiale, care a culminat  cu asaltul asupra Capitoliului?

Eleanor Powell:  Baza de susținere financiară a Republicanilor este extrem de îngrijorată,  preocupată că votanții ar putea părăsi firmele care au sprijinit mișcarea de contestare. Sunt de asemenea alarmați că negaționismul electoral ar putea tăia din profit, ar putea speria investitorii de pe piața americană, destabilizînd economia. Nu știm cum vor evolua lucrurile, dar mulți donatori corporatiști au oprit temporar sau definitiv contribuțiile către politicieni care n-au recunoscut rezultatul scrutinului.

Reporter:  Refuzul lui Donald Trump de a recunoaște victoria rivalului său a produs fisuri în blocul Republican. A apărut o aripă "realistă" să-i  spunem, care nu s-a angajat în contestare și sedițiune și care propune o viziune de-trumpificată asupra viitorului partidului. Ce șanse are această orientare?

Eleanor Powell:  E cam prematur de spus cine va învinge.  E cert că facțiunea "realiștilor",  Liz Cheney, Mitt Romney și alții, este deocamdată minoritară. Majoritatea le este potrivnică, au fost sancționați în organizațiile locale ale partidului, se confruntă cu o opoziție înverșunată. Au, pe de altă parte, sprijinul multor donatori corporatiști.  Încotro merge partidul e departe de a fi clar. Direcția aparentă, în primele două luni după insurecția de la Capitoliu, este continuitatea:  în ansamblu,  Republicanii ii rămîn credincioși lui Trump, care continuă să submineze democrația americană.  E prea devreme însă pentru concluzii;  dacă survin alte eșecuri electorale e posibil să asistăm la o reorientare, o schimbare a direcției dominante astăzi.

Reporter:   Ce realinieri va produce cutremurul Trump înlăuntrul partidului Democrat?  Ne-am concentrat asupra  Republicanilor, dar Democrații au problemele lor.

Eleanor Powell:  În ultimii ani, Democrații au fost uniți în opoziția la Trump, s-au consacrat  exclusiv luptei politice împotriva fostului președinte. Acum trebuie să guverneze, să-și armonizeze strategia, ceea ce va fi destul de complicat,  înlăuntrul partidului existînd serioase divergențe de vederi. Rămîn însă uniți, Democrații, contra tendințelor anti-democratice și alunecărilor spre extremism manifeste în rindurile Republicanilor. Va fi interesant de urmărit această tensiune între discordia intra-partinică și opoziția destul de solidă la tendințele anti-democratice din partidul Republican.

 

Toate interviurile realizate de corespondentul RFI în SUA, Radu Tudor: https://www.rfi.ro/tag/interviu-sua

 
Eleanor Powell intervievată de Radu Tudor, corespondent RFI în SUA