Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Autosabotajul Industrial Comunist. Măsurile de economisire a energiei electrice și a gazului

i.25837-1024x747.jpg

Şantierul Naval al Tineretului – Centrala Termoelectrică Drobeta Turnu Severin 1982 – 1983, Muzeul P.C.R., nr. inv. 25837
Sursa imaginii: 
comunismulinromania.ro

Pentru a plăti datoria externă, care ajunsese în 1981 la 11 miliarde de dolari, Nicolae Ceaușescu se angajează într-un vast program de „economisire a energiei electrice”. Consumatorii casnici și cei industriali sunt introduși într-un sistem central automotaziat care îi decuplează automat în momemntul în care se depășesc canitatea alocată prin planificare „de la centru”. Planificarea se face din pix şi nu ţine cont de necesarul real, nici de nevoile fluctuante ale operatorilor industriali. 

Rezultatul este catastrofic: paralizată de ineficiență, industria comunistă primește o nouă lovitură fatală, prin imposibilitatea practică de a realiza planul din cauza întreruperilor sistematice ale procesului de producție. Căutând să economisească pe de o parte, Nicolae Ceaușescu produce pagube economice care anulează practice ideea. Se autosabotează.

Aflați în întreprinderile comuniste pentru a supraveghea starea de spirit a muncitorilor și a preveni eventuale revolte, dar și pentru a semnala deficiențele de producție sau „sabotajele”, ofițerii de Securitate ai Direcției a II-a (Contrainformații Economice) trimit la eșaloanele superioare raport după raport despre rezultatele întreruperilor sistematice în alimentarea cu energie electrică a industriei.

 

Raport al Securității, 4.12.1989

„Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan

  1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică.

Sistemul energetic național s-a aflat permanent la limita de siguranță, frecvența situându-se între 46,68-47,06Hz. Pentru evitarea producerii unor evenimente s-au importat circa 166 MW peste valorile programate, în centralele pe hidrocarburi s-au realizat suplimentar circa 120MW, în hidrocentralele de pe Dunăre producția a fost depășită cu 0,450 milioane KWH, iar hidrocentralele Vidraru din județul Argeș, Lotru din județul Vâlcea, Stejarul din județul Neamț au fost menținute în funcțiune continuu, realizând în medie 485 KW. Totodată, asupra consumatorilor industriali și casnici au fost luate măsuri de reducere a energiei electrice furnizate.

Astfel:

  • S-a întrerupt automat de 1-11 ori alimentarea cu energie electrică pe durate cuprinse între 5 minute și 4,5 ore un număr de 189 întreprinderi, din care 27 de interes republican din industria constructoare de mașini, lemnului și materialelor de construcții, metalurgie, ușoară, alimentară și din ramura extractivă.
  • S-a menținut restricția în furnizarea energiei electrice până la minimum de avarie la fabricile de ciment, cuptoarele din cadrul industriei metalurgice, precum și în sectoarele calde din industria constructoare de mașini.
  • Au fost întrerupte 166 orașe, din care 10 total, pe intervale însumând 30 minute-3 ore din toate județele țării, inclusive 25 reședințe ale acestora, singura excepție fiind municipiul București.
  • În județul Brașov au fost întrerupte parțial pe durate însumând 30 minute-2 ore orașele Rîșnov, Codlea, Făgăraș, Rupea, Victoria, Săcele și Zărnești, precum și 40 localități rurale.
  • Au fost deconectate 1896 localități rurale din care 1284 total pe interval însumând 30 minute-14 ore.”