Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Realităţile din fabricile anului 1989

23_august_bucuresti_249077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330.jpg

Uzinele ”23 August” din Bucureşti. Cota: 9/1979
Sursa imaginii: 
Fototeca online a comunismului românesc

Continuăm prezentarea realităţilor din industria comunistă demontând miturile privind performanţele sale. După ce am stabilit cadrul general recurgem la documente. Din nou apelăm la rapoarte ale Securităţii, pentru a distinge adevărul de propagandă şi ficţiune.

Din datele existente rezultă că, pe fondul nerezolvării unor probleme privind activitatea de producţie sau de ordin social de către factorii de răspundere din unitate, centrală şi ministerul de resort, în rândul celor aproape 20.000 de oameni ai muncii din Întreprinderii „23 August” Bucureşti s-a creat o stare de nemulţumire. Cauzele principale ale acestei situaţii sunt următoarele:

1. Diminuarea, lună de lună, a retribuţiilor prin aplicarea de penalizări ca urmare a nerealizării integrale a sarcinilor de plan. Pe luna noiembrie, diminuări mai mari au fost aplicate la secţiile Mecanică V (100 persoane afectate cu 10%), Mecanică I (700 persoane cu 9%), Mecanică II (580 persoane cu 8%), Maşini Unelte şi Agregate (260 persoane cu 8%), Turnătoria de oţel (1140 persoane cu 8 %).

Nerealizările de plan sunt, în toate cazurile, consecinţe directe ale neasigurării materiilor prime, materialelor şi subansamblelor contractate cu diverşi furnizori interni, situaţie care se perpetuează şi pe luna în curs.

            De exemplu, până în prezent, pe luna decembrie, Combinatul Siderurgic Galaţi, nu a livrat nimic din cele 426 tone tablă, Combinatul Siderurgic Reşiţa are o restanţă de 70 tone bandaje şi discuri, iar 800 bucăţi bolţuri nu au fost livrate de Întreprinderea de Supape şi Bolţuri Topoloveni. De asemenea, din necesarul de răşini furanice, boghiuri, elemenţi radiator, demarori şi alternatori nu s-au livrat decât cantităţi cuprinse între 7%  şi 20% din cele contractate cu unităţile industriale producătoare.

Importante nerealizări de plan, înregistrate îndeosebi în ultimele zile, au drept cauză, întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Pentru încadrarea în cotele aprobate zilnic sunt deconectate, pe perioade variind între 15 şi 60 minute, secţii ca Ansamble Sudate, Motoare II şi IV, Locomotive uzinaj, Cazangerie şi Sculărie, precum şi utilaje complexe cum sunt curptorul de inducţie nr. 2 şi cuptorul nr. 5 din secţia Turnătorie de oţel.2. Nerezolvarea unor probleme de ordin social pentru unele categorii de personal muncitor din întreprindere. Astfel, cei circa 2200 de navetişti din comunele limitrofe Capitalei, sunt nemulţumiţi deoarece nu sunt arondaţi pentru aprovizionarea cu carne, brânzeturi şi ouă, iar celelalte produse li se distribuie numai pentru o singură persoană şi nu întregii familii. De asemenea, 3000 de persoane sunt nemulţumite întrucât nu au primit locuinţă corespunzătoare, deşi unii dintre aceştia aşteaptă de 3-4 ani, iar altor 700 de oameni ai muncii nu li s-au aprobat solicitările pentru stabilirea definitivă în Bucureşti, cu toate că lucrează de mai mulţi ani în întreprindere.

Deşi aceste probleme sunt cunoscute la diferite niveluri, analizele efectuate până în prezent au avut un caracter formal şi nu au determinat luarea unor măsuri eficiente, care să asigure înlăturarea stărilor de lucruri negative existente la Întreprinderea  „23 August” Bucureşti.

De menţionat că nici pentru anul 1990 nu s-au asigurat până în prezent contracte la nivelul sarcinilor de plan, îndeosebi în ce priveşte exportul, domeniu în care pe relaţia CTS sunt comandate produse în valoare de numai 20,5 milioane ruble, faţă de un plan de 59,4 milioane, iar pe relaţia DC nu au fost încheiate încă contracte, deşi sarcina este de 39 milioane dolari.”