Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Cum se raporta fals în comunism | Antimitologia

ceausescu_in_lanul_de_orz.jpg

Nicolae Ceau;escu într-una dintre vizitele în ţară din 1986. [Fotografia #V205]
Sursa imaginii: 
fototeca.iiccmer.ro

Comunismul a însemnat, printre altele, minciuna de stat. Raportările false privind diverşi indicatori economici, realizări de producţie sau statistici erau o regulă generală, astfel încât este greu astăzi, chiar şi pentru specialişti, să distingă adevărul de ficţiune.  Rămân însă rapoartele Securităţii, care nu erau destinate circuitului administrativ şi care nu aveau nici un interes să cosmetizeze realitatea. Ba chiar arată cum raportau cifre false anumite organisme de stat.

Notă, decembrie 1989

„Deţinem date din care rezultă că raportarea de către Ministerul Industriei Alimentare şi Ministerul Agriculturii a cantităţilor de produse agroalimentare livrate la fondul pieţii în municipiul Bucureşti nu corespunde realităţii, cifrele cu privire la livrările efectuate fiind echivalente sau chiar depăşind nivelul sarcinilor de plan. Astfel, din „Situaţia realizărilor la produse alimentare la data de 25 noiembrie 1989 la Capitală” (document ce se anexează) întocmită de aceste două ministere, rezultă că în perioada 1-25 noiembrie a.c. s-au livrat la fondul pieţii 9.575 tone carne tăiată din 9.575 tone prevăzute în plan, 8.925 tone preparate de carne din 8.925 tone plan, 888 tone unt din 888 tone plan, 2.800 tone brânzeturi din 2.800 tone plan.

Din datele Ministerului Comerţului Interior- prelucrate zilnic la Centrul de calcul al acestuia prin însumarea cantităţilor rezultate din fişele de recepţie ale fiecărui magazin şi din documentele gestionare înscrise în evidenţele contabile ale întreprinderilor comerciale-rezultă însă că, în realitate, în perioada respectivă livrările produselor alimentare menţionate sunt cu mult mai mici, existând restanţe de 5259 tone la carne tăiată (50,2%), 4002 tone la preparate din carne (44,8%), 2.219 tone la carne pentru preparate, semipreparate culinare şi grăsimi porcine (79,2%), 1016 tone la conserve de carne (81,2%), 273 tone la unt (30,3%) şi 1267 tone la brânzeturi (45,2%).

Superficialitatea cu care se întocmesc la Ministerul Industriei Alimentare şi Ministerul Agriculturii documentele cu date aşa-zis operative, prin care se raportează eronat la eşaloanele superioare stadiul aprovizionării populaţiei cu produse agroalimentare, este pusă în evidenţă şi de faptul că nici valorile de plan şi nici realizările nu sunt înscrise corect. Situaţii de acest gen se întâlnesc, între altele, la poziţiile „zahăr”- unde în loc de un plan lunar de 4970 tone s-au înscris numai 3970 tone şi „orez”- unde faţă de 2500 tone prevăzute a fi livrate în 25 de zile s-au raportat ca livrate 2605 tone, în timp ce pe coloana „diferenţe” se evidenţiază un minus de 195 tone.

Similar, livrările altor produse sunt înregistrate cu depăşiri ca de exemplu: la cartofi-35 tone, legume-82 tone şi fructe-163 tone, cu toate că restanţele în livrări la aceste  produse sunt de 18.001 tone (58%), 25.424 tone (61%) şi, respectiv 2.588 tone (31,1%).

Asemenea mod de raportare a livrărilor de produse agroalimentare la fondul pieţii este de natură să creeze o imagine deformată asupra îndeplinirii programului de aprovizionare a populaţiei Capitalei.”