Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Extrema dreaptᾰ din Europa a format un grup în PE

marine_le_pen.jpg

Marine Le Pen, unul din liderii noului grup din PE
Marine Le Pen, unul din liderii noului grup din PE
Sursa imaginii: 
REUTERS/Yves Herman

Marine Le Pen  a reuṣit, marṭi 16 iunie, pariul creării unui grup de extremᾰ dreaptᾰ in Parlamentul European. Acesta numᾰrᾰ acum 36 de deputaṭi din 7 state membre ale UE ṣi-ṣi propune sᾰ combatᾰ migraṭia masivᾰ ṣi islamizarea Europei. Anunṭul a fost fᾰcut la Bruxelles in acelaṣi moment în care miniṣtrii de interne UE dezbtᾰteau în Luxembourg soluṭiile pentru migraṭia masivă cu care se confruntă Europa.

La mai bine de un an dupᾰ alegerile europene, eurodeputaṭii cu viziuni de dreapta radicalᾰ reuṣesc creerea unui grup, ceea ce n-a fost posibil in mai 2014. Acesta se numeṣte Europa Naṭiunilor ṣi a Libertᾰṭilor ṣi va fi prezidat de Marine Le Pen, preṣedinta Frontului Naṭional francez ṣi de Marcel De Graaf, membru al Partidul Olandez pentru Libertate (PVV).

Marine Le Pen a decis sᾰ se lanseze in aceastᾰ aventurᾰ fᾰrᾰ Le Pen tatᾰl cu care a intrerupt relatiile de câteva sᾰptᾰmâni. Creatorul Frontului Naṭional,  Jean-Marie Le Pen, care anunṭa de curând cᾰ-ṣi va face un alt partid, îl atrage dupᾰ sine intr-un con de umbrᾰ ṣi pe fidelul sᾰu prieten Bruno Gollnisch. Nici acesta nu face parte din nou grup.

Marine Le Pen a ancorat insᾰ, pe lângᾰ proprii eurodeputaṭi in numᾰr de 20 ṣi pe lângᾰ cei 3 olandezi  de la PVV ṣi pe urmᾰtorii: doi polonezi din partidul naṭionalist KNP, 5 eurodeputaṭi italieni de la Lega Nord, 4 austrieci de la FPÖ (Partidul Libertaṭii), un belgian de la Vlaamse Belang ṣi pe Janice Atkinson, recent exclusᾰ din UKIP.

Aceasta din urmᾰ s-a despᾰrṭit de britanicii care doresc pᾰrᾰsirea UE dupᾰ ce a incercat sᾰ fraudeze partidul printr-o notᾰ de platᾰ exageratᾰ intr-un restaurant din Londra. Ea a declarat cᾰ inlaturarea lui Le Pen tatᾰl i-a facilitat intrarea ei personalᾰ in acest grup.

Iar Marine Le Pen a spus cᾰ noul  grup este "coerent ṣi ambiṭios" ṣi va face totul pentru "apᾰrarea popoarelor noastre". Ea s-a arᾰtat marṭi de asemenea  intristatᾰ de persecuṭiile la care spune cᾰ a fost supusᾰ de administraṭia Parlamentului European pânᾰ in prezent pentru ca proiectul  sᾰ nu vadᾰ lumina zilei. Dar tocmai aceastᾰ persecuṭie, zicea ea, a dus la creerea grupului.

Scopul acestui nou grup, care nu este primul din istoria Parlamentului European, este acela de a combate fluxurile migratorii ṣi islamizarea Europei, dupᾰ cum spunea Geert Wilders, preṣedintele PVV. "Noi sintem grupul rezistenṭei europene, ne apᾰrᾰm identatea naṭionalᾰ ṣi prosperitatea", adᾰuga Wilders.

Ca orice grup politic european, Europa Naṭiunilor ṣi a Libertᾰṭilor ar putea beneficia de 17.5 milioane de euro pentru urmᾰtorii patru ani ṣi va putea redacta rapoarte parlamentare.

Acest fapt le ingrijoreazᾰ pe grupurile politice proeuropene. Creṣtin democraṭii (PPE) spun cᾰ intᾰrirea euroscepticilor ar trebui sᾰ fie un semnal de alarmᾰ pentru democraṭiile europene.

Dar in fond, creerea acestui grup de extremᾰ dreaptᾰ ar putea fi la fel de neproductivᾰ ca ṣi altele, în trecut. Aceṣti politicieni s-a dovedit cᾰ nu au de fapt prea multe in comun, in afarᾰ de câteva sloganuri populiste, ceea ce duce repede la destrᾰmarea proiectului lor.

In 2007, un grup format tot cu Frontul Naṭional ṣi Lega Nord dar ṣi cu românii de la România Mare s-a destrᾰmat dupᾰ nici un an in urma unei divergenṭe de opinie apᾰrutᾰ intre români ṣi italieni.

 
Corespondentul RFI, Mihaela Gherghişan, despre noul grup al extremei dreapta din PE