Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Parlamentul adoptă rezerva pentru stabilitatea pieței CO2

Parlamentul a aprobat miercuri reforma mecanismului UE de tranzacționare a certificatelor pentru emisiile de gaze cu efect de seră (ETS), agreată informal cu Președinția letonă a Consiliului. Reforma are ca scop reducerea surplusului de credite de carbon disponibile pentru tranzacționare pentru a sprijini prețul drepturilor de emisie. Mecanismul va intra în vigoare în 2019.

Noua lege creează un sistem care va lua automat de pe piață o parte din certificatele ETS și le va pune într-o rezervă dacă surplusul va depăși un anumit prag. În caz contrar, certificatele vor putea fi readuse pe piață. Surplusul de certificate, care s-a adunat în sistem din 2009, este estimat la peste 2 miliarde. 

Rezerva pentru stabilitatea pieței (MSR) este un instrument eficient, orientat spre piață, care va stabiliza sistemul ETS, salvând astfel pilonul principal al durabilității și politicii de mediu în UE. MSR este o piesă importantă care ajută prețurile CO2 să contribuie la inovație în domeniul eficienței energetice. Această reformă pune Europa pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivului său ambițios de avea cu 40% mai puține emisii de carbon până în 2030”, a spus Ivo Belet (PPE, BE), raportorul pentru acest dosar. Textul negociat cu Consiliul a fost aprobat cu 495 voturi la 158 și 49 de abțineri. 

Pentru industriile care utilizează multă energie (oțel, produse chimice, sticlă etc.), atingerea unui nivel mai mic de emisii CO2 este o sarcină grea care necesită investiții importante. Trebuie să asigurăm suficiente garanții acestor companii pentru a preveni delocalizarea fabricilor lor către țări din afara UE care au politici mai puțin stringente privind mediul. Acesta va fi un element important în etapa următoare a reformei ETS pe care Comisia Europeană o va prezenta săptămâna viitoare”, a mai spus Belet. 

Certificatele retrase și nealocate 

Conform acordului, certificatele retrase (900 milioane de certificate retrase de pe piață cel puțin până în 2019) vor fi plasate în rezervă. Certificatele care vor rămâne nealocate până la sfârșitul perioadei actuale de tranzacționare (2020) vor putea fi, de asemenea, puse în rezervă, cu condiția unei revizuiri de ansamblu a directivei ETS, ce urmează a fi propusă de Comisie în acest an. 

Data de start: 2019 

Rezerva pentru stabilitatea pieței va începe să opereze mai devreme decât a fost prevăzut inițial, la 1 ianuarie 2019, în loc de 2012 cum fusese propus de Comisie. 

Ce urmează 

Înainte de a intra în vigoare, legislația trebuie să fie aprobată de Consiliul de Miniștri UE în septembrie.