Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


„Criminalitatea urii”. Înăsprirea legislaţiei care penalizează în Germania comiterea unor fapte pe motive xenofobe, antisemite sau rasiste

totok.jpg

Atac asupra unui cămin din Freital
Sursa imaginii: 
TV/ARD

De la începutul acestei luni au intrat în vigoare noi reglementări care penalizează mai aspru în Germania aşa numita „criminalitate a urii”: agresări fizice, asasinate, violenṭe, atacuri asupra unor cămine de refugiaṭi ş.a.m.d. Cu alte cuvinte, autorităṭile poliṭieneşti şi procuratura vor cerceta cu atenṭie sporită faptele comise „din motive rasiste, xenofobe sau anti-umane”, precum a declarat ministrul federal al justiṭiei, Heiko Maas, televiziunii publice (ARD). 

Dacă anumite fapte au fost comise în baza acestor motive, de acum înainte, cei găsiṭi vinovaṭi vor primi pedepse mai mari decît pînă acum, a precizat ministrul.

În opinia lui Mass înăsprirea legii va produce o mai mare sensibilitate în rîndurile celor care investighează astfel de infracṭiuni, iar pe de altă parte va produce un efect de prevenire mai puternic asupra unor făptaşi potenṭiali.

Adoptarea noilor reglementări destinate combaterii criminalităṭii urii, sunt o consecinṭă directă din greşelile autorităṭilor privind investigarea infracṭiunilor aşa numitei organizaṭii „Subterana Naṭional-Socialistă” (NSU). Cei trei membri ai organizaṭiei extremiste de dreapta au asasinat 10 persoane din motive rasiale. Deşi au existat indicii clare că trupa neo-nazistă şi-a căutat victimele în rîndurile unor persoane de altă etnie, autorităṭile care au investigat cazul nu au acordat atenṭia cuvenită factorului xenofob-rasist care a stat la baza crimelor comise. În acelaşi timp, nu a fost luată în vizor scena extremistă de dreapta, urmărindu-se piste false, suspectînd chiar persoane din cercul celor asasinaṭi.

Doi dintre membrii „Subteranei Naṭional-Socialiste” s-au sinucis pentru a scăpa de arestarea iminentă. În 2011, doar Beate Tschäpe a fost arestată. În prezent i se face procesul la München. Sentinṭa se va da, probabil, în cursul acestui an.

Scandalul provocat de neidentificarea acestui grup terorist de dreapta a fost cercetat de către o comisie parlamentară care a ajuns la concluzia că poliṭia şi serviciul de informaṭii interne (Verfassungsschutz) au comis grave greşeli şi au dat dovadă de neglijenṭe inadmisibile. Astfel, nu au identificat nici o legătură între faptele comise în diferitele landuri federale şi, în pofida unor indicii, nu au acordat atenṭia cuvenită militanṭilor extremişti de dreapta.

În statisticele oficiale s-a vorbit de 48 de asasinate comise de extremişti din 1990 pînă astăzi. În urma unei cercetări a 745 de cazuri mai vechi, iniṭiată de comisia parlamentară de investigare, s-a ajuns la concluzia că cel puṭin alte 15 asasinate au fost comise în baza unor motive xenofob-rasiste.

Poliṭia fiind obligată de acum înainte să aibă în atenṭie eventualele motivaṭii xenofobe, rasiste sau antisemite, liderul sindicatului poliṭiştilor germani, Rainer Wendt, a declarat televiziunii că noile reglementări vor îngreuna munca de investigare, pentru că: „motivele comiterii unei infracṭiuni se derulează în capul infractorului. A identifica aceste motive se va dovedi a fi extrem de dificil, aşa că în cele mai multe cazuri vom putea recurge doar la strîngerea unor indicii”.