Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Acord UE privind paza frontierelor externe ale Schengen

Miniştrii de Interne din UE au ajuns joi, 25 februarie, la Bruxelles, la un acord privind verificarea sistematică a tuturor celor care intră sau părăsesc spaţiul Schengen. Aceasta este o poziţie comună a statelor UE în negocierile cu Parlamentul European, care abia acum se deschid.

Propunerea iniṭialᾰ de verificare sistematicᾰ aparṭine Comisiei Europene ṣi ea a fost fᾰcutᾰ în decembrie 2015.

 Tot atunci Comisia a propus creerea unei paze de coastᾰ si frontalierᾰ europeanᾰ, un corp european care sᾰ poatᾰ interveni dacᾰ un stat frontalier membru Schengen nu este în mᾰsurᾰ sᾰ-ṣi pᾰzeascᾰ frontierele. Aluzia, fᾰrᾰ echivoc, este fᾰcutᾰ la Grecia.

Pentru moment doar ideea  verificᾰrii face obiectul unui acord.

In prezent sunt verificaṭi în baza de date Schengen doar cetᾰṭenii care nu fac parte din spaṭiul liberei circulaṭii. Dacᾰ negocierile cu Parlamentul European (codecizional cu statele membre în acest dosar) dau roade, atunci ṣi cetᾰṭenii spaṭiului Schengen vor fi în mod sistematic verificaṭi.

Aceasta este o mᾰsurᾰ de luptᾰ împotriva imigraṭiei clandestine, dar mai ales a terorismului.

Mᾰsura a fost propusᾰ dupᾰ atentatele de la Paris din noiembrie 2015 care au fost comise de cetᾰṭeni belgieni, fiṣaṭi ca "periculoṣi" în Belgia, dar pe care nimeni nu i-a controlat la frontiera francezᾰ în acea zi fatidicᾰ.

S-a aflat apoi cᾰ singurul dintre teroriṣti care nu a murit în cursul atentatelor, Salah Abdeslam (aflat mai departe în libertate), a fᾰcut înante de noiembrie 2015 mai multe escapade în alte state Schengen, ca Ungaria, pentru a recruta noi entuziaṣti ai jihadului.