Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Președintele Republicii Moldova va fi ales prin vot direct – decizie a Curții Constituționale

alegeri_moldova_1.jpg

Potrivit Curții, ar trebui să se revină la procedura utilizată până în anul 2000, adică prin vot direct.
Potrivit Curții, ar trebui să se revină la procedura utilizată până în anul 2000, adică prin vot direct.
Sursa imaginii: 
RFI

Curtea Constituțiunală de la Chișinău a decis că președintele moldovean va fi ales prin vot direct de către popor. Decizia este irevocabilă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.

Curtea Constituţională a stabilit că actuala procedură de alegere a șefului statului este neconstituțională. Potrivit Curții, ar trebui să se revină la procedura utilizată până în anul 2000, adică prin vot direct.

Înalta Curte a stabilit că în anul 2000, atunci când a fost modificată legislația privind alegerea șefului statului de Parlament, au fost admise încălcări. Potrivit autorilor sesizării, la 5 iulie 2000, deputații au adoptat în mod deliberat amendamente la Constituție, neavizate de Curtea Constituţională, contrar procedurii stabilite expres de Constituţie şi de Regulamentul Parlamentului pentru revizuirea acesteia.”Omisiunea de a aviza repetat la Curtea Constituţională modificările operate în proiectul de lege iniţial şi adoptarea amendamentelor contestate fără avizul acesteia a generat surse de blocaje și dezechilibre instituționale, afectând echilibrul materiei constituţionale, contrar limitelor de revizuire prevăzute de articolul 142 alin. (2) din Constituţie”, se arată în hotărârea Curții Constituționale.

”Reforma constituțională din 2000 a generat în realitate un sistem de guvernare imperfect, existând un potenţial de conflict între autorităţile statului, aceasta fiind o consecință directă a ignorării de către Parlament a avizului Curţii Constituţionale. Astfel, având în vedere imperativul evitării unui vid legislativ, precum şi ţinând cont de urgenţa abordării impasului constituţional în contextul expirării apropiate a mandatului actualului preşedinte, Curtea a dispus revigorarea mecanismul legal anterior modificării Constituţiei ce ar asigura alegerea preşedintelui prin vot direct de către cetăţeni”, se mai arată în decizia magistraților.

În acelaşi timp, Curtea a precizat că efectele prezentei hotărâri sunt valabile doar pentru viitor şi nu se extind asupra mandatului președintelui Republicii Moldova în exercițiu.

Astfel, preşedintele Republicii Moldova ales prin votul Parlamentului exprimat la 16 martie 2012 rămâne în funcţie până la expirarea mandatului pentru care a fost ales.

De asemenea, prezenta hotărâre nu înseamnă că actele adoptate de preşedintele ales în baza articolului 78 în redacţia prevederilor declarate neconstituţionale sau de persoana care a exercitat interimatul funcţiei de preşedinte sunt neconstituţionale doar pe baza acestui temei.

Curtea a mai declarat neconstituţionale prevederile legii de revizuire a Constituţiei referitoare la modul de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament cu votul a 3/5 din numărul deputaţilor. ”Curtea a revigorat prevederile privind alegerea preşedintelui prin vot direct, secret şi liber exprimat, în redacţia anterioară modificării neconstituţionale”.

Hotărârea Curţii este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sesizarea a fost depusă anterior de liberal-democrați.  Aceștia au descoperit că modificarea în Constituție privind procedura de alegere a președintelui țării cu 61 de voturi, făcută acum 15 ani, nu a avut avizul Curții Constituționale.

Potrivit liberal-democraților, în noiembrie 1999, magistrații au avizat un proiect de lege care permitea alegerea președintelui ţării cu 51 de voturi ale deputaților.

În iulie 2000, parlamentarii au adoptat însă un alt amendament, valabil şi în prezent, potrivit căruia, şeful statului este ales cu cel puţin 61 de voturi.

Liberal-democraţii au vrut să afle dacă era necesară avizarea acestui amendament și dacă deputații au încălcat sau nu procedura de adoptare a proiectului de lege.