Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Parlamentul aprobă directiva privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR)

Noua directivă privind datele din Registrul cu numele pasagerilor (PNR) în UE, creat pentru prevenirea, detectarea, investigarea și aducerea în justiție a infracțiunilor teroriste și a celor deosebit de grave a fost aprobată de Parlament joi.

Această directivă va obliga companiile aeriene să dea autorităților naționale datele pasagerilor pentru toate zborurile din state terțe către UE și invers.
Am adoptat un nou instrument important pentru combaterea terorismului și traficanților. Prin colectarea, distribuirea și analizarea informațiilor PNR, agențiile noastre de informaţii pot observa modele de comportament suspicios care trebuie urmărite. PNR nu este un glonte de argint, dar statele care au un sistem național PNR au dovedit în numeroase rânduri că este foarte eficient”, a spus raportorul Timothy Kirkhope (ECR, UK).
Au existat îngrijorări de înțeles în privința colectării și păstrării datelor personale, dar cred că directiva stabilește măsuri de protecție a datelor și dovedește că legea este pe măsura riscului cu care ne confruntăm”, a mai spus el.

Textul a fost aprobat cu 461 de voturi pentru la 179 și 9 abțineri. 

Statele membre vor crea ”unități pentru informațiile despre pasageri” (Passenger Information Unit - PIU) pentru a administra datele colectate de companiile aeriene. Aceste informații vor putea fi păstrate cinci ani, dar după șase luni, datele vor fi ”mascate”, adică vor fi eliminate detaliile care ar putea duce la identificarea persoanelor (cum ar fi nume, adresă, date de contact).

Unităţile (PIU) vor fi responsabile de colectarea, păstrarea și procesarea datelor PNR, de transferul lor către autoritățile competente și de schimbul lor cu omologii din alte state membre și cu Europol. Directiva menționează că astfel de transferuri trebuie făcute doar ”de la caz la caz” și exclusiv pentru scopul de a ”preveni, detecta, investiga sau aduce în justiție infracțiuni teroriste sau alte infracțiuni grave”.

Directiva trebuie să se aplice ”zborurilor din afara UE”, dar statele membre ar putea să o extindă și către ”zborurile din UE” (adică dintr-un stat membru către alt stat sau alte state membre), cu condiția să notifice Comisia Europeană. Statele UE pot alege să colecteze și să proceseze datele PNR de la agenții și operatori de turism (operatori economici), pentru că ei administrează și rezervările de zboruri. 

Elemente de siguranță pentru protecția datelor

•    unităţile naționale (PIU) vor fi obligate să numească un ofițer pentru protecția datelor responsabil de monitorizarea procesării datelor PNR și de implementarea măsurilor asiguratorii.
•    Accesul la setul complet de date PNR, care permite utilizatorilor să identifice imediat persoana respectivă, trebuie conferit doar în condiții foarte stricte și limitate, după perioada inițială de stocare.
•    Toate procesările datelor PNR trebuie să fie înregistrate și documentate.
•    Interzicerea explicită a procesării datelor personale care arată rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile politice, religia sau credințele filosofice, apartenența la sindicate, sănătatea, viața sau orientarea sexuală.

 pnr_infographic.pdf  

Clauza de revizuire

Comisia Europeană trebuie să revizuiască directiva PNR la doi ani după transpunerea în legislațiile naționale. O atenție deosebită trebuie acordată respectării standardelor de protecție a datelor personale, necesității și proporționalității colectării și procesării datelor PNR pentru fiecare dintre obiectivele stabilite, duratei de retenție a datelor și ”eficienței distribuției informației între statele membre”.

Ce urmează

După aprobarea Parlamentului, propunerea va trebui aprobată formal de Consiliu. După publicarea în Jurnalul Oficial al UE, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a o transpune în legislațiile naționale.