Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Belgia - ministrul transporturilor a demisionat

zaventem_airport.jpg

Jacqueline Galant
Jacqueline Galant ar fi ignorat problemele de securitate cu care se confrunta aeroportul Zaventem
Sursa imaginii: 
RTL

Ministrul belgian al transporturilor, Jacqueline Galant, a demisionat după ce în spațiul public au apărut acuzații că ar fi ignorat problemele de securitate cu care se confrunta aeroportul Zaventem și nu a luat măsurile adecvate. Aceasta este prima demisie în urma atentatelor de la Bruxelles. 

Un raport din noiembrie 2013, despre care la început spunea recent că nu știe nimic, arăta că sunt probleme atât în zona de dinainte de îmbarcare, cât și în cea de după, care ține de securitatea aeriană.

Jaqueline Galant (42 de ani) era oaia neagrᾰ a guvernului condus de Charles Michel. Liberalᾰ francofonᾰ, ca ṣi Michel, Galant a fost susṭinutᾰ de acesta pâna în ultimul moment.

Dovezi ale neglijenṭei cabinetului Galant au dus însᾰ la demisia sa inevitabilᾰ. Inainte de atentate chiar, ea era acuzatᾰ de a fi redus cu mult mobilitatea în capitala Europei prin decizii luate fᾰrᾰ discernᾰmânt. I se reproṣau de asemenea, unele practici de corupṭie.

Neglijenṭa cabinetului Galant

Acum însᾰ, ministra este acuzatᾰ cᾰ nu a dat nicio importanṭᾰ numeroaselor avertizᾰri ṣi unei note datînd din iunie 2015 care arᾰta disfuncṭionᾰri ṣi neajunsuri importante în materie de securitate a aeroportului internaṭional.

Acest document, redactat de Direcṭia Autoritᾰṭii Aviaṭei Civile, aratᾰ cᾰ nu existᾰ suficente controale ṣi verificᾰri referitoare la persoanele care intrᾰ în aeroport. In 22 martie 2016, ce doi kamikaze au detonat bombele la intrarea în terminalul Plecᾰri, unde au ajuns fᾰrᾰ a trece prin  vreun control de securitate.

Galant a pretins cᾰ nu a fost la curent cu acest raport.

Cu douᾰ zile înaintea demisiei ministrei, Laurent Ledoux, patronul Serviciilor Publice Federale de Mobilitate a denunṭat neglijenṭa observatᾰ în cursul colaborᾰrii cu Jaqueline Galant. El spune cᾰ din 2014 ea era deja la curent cu lipsa de personal de securitate la aeroport ṣi cu organizarea care lᾰsa de dorit.

Joi searᾰ, el ṣi-a prezentat  demisia pentru ca acest gest sᾰ-i serveascᾰ drept exemplu ministrei, deṣi recunoaṣte cᾰ securitatea aeroprotului este o responsabilitate care-i revine ṣi ministrului de interne, Jan Janbon.

Comisia Europeanᾰ era la curent ṣi ea

Vineri dimineaṭᾰ, cu puṭin înainte de audierea lui Galant la Parlamentul Federal, ecologiṣtii au dezvᾰluit existenṭa unui raport confidenṭial privind o analizᾰ fᾰcutᾰ de Comisia Europeanᾰ.

Acest "audit", datînd din aprilie 2015, aratᾰ disfuncṭionᾰri importante ale securitᾰṭii la Zaventem, ca ṣi mᾰsurile care trebuie luate fᾰrᾰ întârziere. Si acest document a fost ignorat.

Intrebatᾰ, Comisia Europeanᾰ  refuzᾰ sᾰ dea elemente specifice privind relaṭia cu Jaqueline Galant ṣi nu face decât comentarii generale.

Ea spune cᾰ aceste controale de securitate (anunṭate sau nu) se efectueazᾰ în mod sistematic în toate cele 28  de state membre ale UE. De câte ori probleme sunt semnalate, existᾰ ṣi o foaie de parcurs cu soluṭiile care trebuie aplicate fᾰrᾰ întârziere.

Comisia nu spune însᾰ ce se întâmplᾰ dacᾰ un stat membru nu se conformeazᾰ cerinṭelor inspectorilor de securitate. Ea nu comenteazᾰ nici cazul belgian de faṭᾰ.

Trebuie însᾰ menṭionat cᾰ inspectorii europeni pot efectua controale doar în legᾰturᾰ cu securitatea aerianᾰ a aeroporturilor, adicᾰ în zona de dupᾰ îmbarcare. Ele sunt menite sᾰ previnᾰ introducerea de explozive sau alte materiale periculoase la bordul aeronavelor.

Tot ceea ce ṭine de securitate terestrᾰ, adicᾰ zona de intrare în aeroport ṭine doar de competenṭa nationale.

Demisia lui Jaqueline Galant nu rezolvᾰ însᾰ problemele de securitate ṣi pune ṣi mai tare în dificultate guvernul federal. Nu este lmpede cine i-ar putea lua locul la Ministerul Transpoturilor ṣi nici cum vor fi rezolvate problemele de Aeroportul Zaventem.