Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Bruxelles propune noi reguli privind azilul

migration_eu.jpg

Migratia spre UE
Migratia spre UE
Image source: 
@European Communities

Comisia Europeană a propus miercuri un set de reguli pentru dreptul la azil în UE. Proceduri uniformizate, analize de dosar mai scurte şi mai eficiente, acces mai simplu la piaţa de muncă, iată în mare noile idei. Pachetul trebuie aprobat de statele membre UE şi de Parlamentul European.

UE nu dispune acum de reguli uniformizate în materie de azil, ceea ce a contribuit la actuala crizᾰ a gestiunii migraṭiei.

Comisia Europeanᾰ, care spune cᾰ aceste propuneri sunt menite sᾰ completeze pachetul de legi UE pentru azil ṣi imigraṭie, îṣi propune sᾰ reducᾰ diferenṭele de legislaṭie existente în statele membre UE.

De exemplu, timpul maxim de tratatre a unui dosar trebuie sᾰ fie de ṣase luni în toate statele ṣi mai scurt în cazul în care refuzul acordᾰrii azilului este justificat.

Comisia propune ca denumirea de "ṭarᾰ sigurᾰ" trebuie sᾰ fie acceptatᾰ ṣi folositᾰ de toate statele UE, ceea ce nu este cazul acum. O tarᾰ de provenienṭᾰ sigurᾰ este aceea ai cᾰrei cetᾰṭeni nu pot cere azil pe teritoriul UE.

Conceptul se aflᾰ la baza acordului pentru oprirea fluxului migratoriu intervenit între UE ṣi Turcia în urmᾰ cu câteva luni ; nu toatᾰ lumea considerᾰ sau considera Turcia drept ṭarᾰ sigurᾰ, era cazul Greciei, ceea ce a îngreunat la început întoarcerea din Grecia în Turcia a migranṭilor care nu aveau dreptul la azil.

Bruxelles propune ṣi reguli mai stricte pentru pedepsirea migrantilor care pᾰrᾰsesc teritoriul ṭᾰrii în care au fost relocaṭi, prin mecanismul UE aflat în vigoare, pentru a cere azil în alt stat membru UE. Aceastᾰ practicᾰ este numitᾰ în jargon UE "miṣcare secundarᾰ" ṣi ea este una din marile probleme cu care se confruntᾰ acum europenii.

Un alt element primordial este ṣi el subliniat de Comisia Europeanᾰ, anume necesitatea unui acces mai direct al azilanṭilor la piaṭa de lucru ṣi prin urmare la integrarea socialᾰ.

Tᾰrile nord europene au deja o legislaṭie în acest sens, cele sudice nu au prevᾰzut însᾰ mare lucru în domeniu. Aici un azilant este lᾰsat adesea în afara societᾰṭii, ceea ce atrage numeroase probleme legate de demnitate umanᾰ sau de securitate.

Toate acestea, completate cu mᾰsurile deja propuse în luna mai, ar trebui sa reducᾰ fluxul migratoriu ṣi problemele puse de migraṭie în statele membre, mai ales în cele sudice. Pentru a le ajuta pe cele din urmᾰ, Comisia se strᾰduieṣte de anul trecut sᾰ impunᾰ cote de relocare ṣi reinstalare (pentru cei ce au deja statu de refugiat), dar multe state nu se conformeazᾰ regulilor.

In fata acestei lipse de solidaritate, Comisia a ameninṭat în primavarᾰ capitalele UE cᾰ le va pedepsi cu 250.000 euro amendᾰ pentru fiecare refugiat refuzat.

Acum, Comisia încearcᾰ sᾰ se apropie din nou chiar ṣi de statele cele mai recalcitrante, ca Ungaria ṣi Slovacia. Ea refuzᾰ sᾰ mai vorbeascᾰ despre sancṭiuni ṣi spune doar cᾰ ar putea lua unele mᾰsuri dacᾰ situaṭia o va cere.