Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


China, la o jumătate de secol de la Revoluția Culturală (AFP)

mao.jpg

Image source: 
Wikipedia

Acum o jumătate de secol debuta în China o epocă întunecată și sângeroasă, cunoscută sub numele de Revoluția Culturală. La 50 de ani de la acel moment, Agenția France Presse remarcă triumful ambiguu al capitalismului de tip chinez.

Frica pe scară largă a unei noi devieri la stânga din partea regimului nu a dispărut în China. Și aceasta, în ciuda triumfului "drumului capitalist", sub conducerea unui Partid Comunist care încă îl admiră pe Mao.
 

Renunțând să se confrunte cu propria sa istorie, PCC nu intenționează să redeschidă rana. Nici o ceremonie nu este planificată pentru a marca data de 16 mai 1966, socotită ca debutul Revoluției Culturale.

În 1966, Mao era marginalizat după dezastrul "Marelui Salt Înainte", care făcuse 45 de milioane de morți în perioada 1958-1962. Dar el a reușit să-și recâștige puterea absolută, prin lansarea "Gărzilor Roșii" - tineretul educat și fanatic - care a atacat structurile Partidului, începând cu armata și liderul său, mareșalul Lin Biao. Apoi, "gărzile roșii", au scăpat de sub control.

A fost pentru societatea chineză o traumă profundă, pe care succesorul lui Mao, Deng Xiaoping, el însuși o fostă victimă a epurărilor, a încercat să o închidă deschizând larg porțile către capitalul străin și decorticând moștenirea maoistă, pentru a salva sistemul .

Din moment ce China a ajuns la rangul de putere mondială, tema obsesivă a Revoluției Culturale, "lupta de clasă" a devenit tabu în ziua de azi. În mod ironic, grevele muncitorești se numără cu zecile de mii în fiecare an, în ciuda absenței libertății.

Dar, dupa cum Lenin își doarme somnul de veci în mausoleul din Piața Roșie, mumia lui Mao încă  își are locul său în Piața  Tiananmen. Mao rămâne intangibil. Și aceasta, în pofida unui raport oficial care, în 1980, îi atribuia lui, o dată pentru totdeauna, 70% dintre decizii ca fiind juste și 30% - erori. Inclusiv dezastrul Revoluției Culturale.

Succesorul târziu, actualul președinte Xi Jinping, a înăbușit apariția unei mișcări neo-maoiste din apropierea rivalului său, Bo Xilai, demis și condamnat la închisoare pe viață în 2014. Dar, nici el nu s-a atins de Mao, încă numărul unu în panteonul național, înaintea lui Deng Xiaoping.

 

Și totuși, care ar fi pericolele reale ale unui Brexit? Eurotopics grupează sub acest titlu mai multe opinii din ziarele europene, cu șase săptămâni înainte de referendumul din Marea Britanie.
 

Süddeutsche Zeitung observă că  participanții la dezbateri preferă   figurile de stil  și exagerarea fără limite. ”Euroscepticii avertizează împotriva imigrației în masă necontrolate, în timp ce tabăra pro-UE susține că, în cazul ieșirii, familiile britanice ar pierde fiecare mii de lire în fiecare an. Dacă asculți o parte sau alta, în orice caz, Marea Britanie este la un pas de haos și ruină. Acest lucru este destul de surprinzător, având în vedere că relațiile Marii Britanii cu UE au fost întotdeauna caracterizate de pragmatism. Ne-am fi așteptat la o evaluare mai sobră, urmată de o decizie la fel de sobră”, scrie ziarul german.

Însă dezlănțuirea pasionilor în Marea Britanie nu reprezintă nimic nou, crede ziarul italian La Stampa. ”Marea Britanie este nostalgică pentru trecutul său imperial și apartenența la Europa conține o oarecare incertitudine din punct de vedere geografic și cultural... Acum, Marea Britanie are o istorie alternativă, cel puțin teoretic: un mare imperiu care rămâne ancorat în memoria colectivă prin intermediul instituțiilor Commonwealth-ului.  Această splendidă izolare a rămas cumva în psihicul britanic, care refuză să aibă legături prea strânse cu Europa".

Ziarul polonez Rzeczpospolita avertizează că în spatele acestei mișcări găsim umbra Kremlinului:

"Referendumul lui Cameron este un model pentru mișcările anti-europene, care se consolidează în fiecare an. Nu este o coincidență faptul că Rusia sprijină politic și financiar aceste inițiative. Pentru că acestea  destabilizează foarte mult Occidentul și subminează comunitatea politică și economică a Uniunii Europene. Izolaționiștii și naționaliștii joacă un rol similar cu cel al pacifiștilor din timpul perioadei comuniste. Singura diferență este că  acei idioți utili, cum îi numea Lenin,  nu aveau nici o șansă de a veni la putere. Acum, nu mai este cazul", atrage atenția ziarul polonez.

 

Scandalul Hexi Pharma trece Prutul. Publicația Ziarul de Gardă scrie că produsele sunt omo­lo­gate și în R. Mol­dova.

Auto­ri­tă­țile de la Chișinău nu cunosc numă­rul și denu­mi­rea spi­ta­le­lor care folo­sesc pro­duse ale com­pa­niei far­ma­ce­u­tice româ­nești. Deși sus­țin că s-au auto­se­si­zat și efec­tu­ează con­troale, auto­ri­tă­țile au refu­zat să ofere vreun docu­ment care să con­firme acest aspect. Uli­ana Ochin­ciuc, soția pro­pri­e­ta­ru­lui com­pa­niei Hexi Pharma, este ori­gi­nară din Scu­leni, raionul Ungheni, scrie ziarul.

La două săp­tămâni de la dez­vă­lu­irile din presa româ­nească, la Chi­și­nău, auto­ri­tă­țile tac chi­tic. Nu există nici măcar un sim­plu comu­ni­cat de presă prin care să fim anun­țați dacă pro­du­sele Hexi Pharma sunt sau nu pe piața din R. Mol­dova. Ele, însă, sunt, precizează ziarul.

Iar ofi­ci­a­lii admit că există o com­pa­nie care importă pro­duse Hexi Pharma în R. Mol­dova și pro­mit că o vor veri­fica… în zilele urmă­toare. Aceasta, după ce au fost soli­ci­tați de Ziarul de Gardă să răspundă.