Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Proiect european: Cum prevenim abandonul şcolar în UE?

Abandonul şcolar e una din problemele majore ale ţărilor europene; se regăseşte deopotrivă în priorităţile guvernamentale din statele UE şi în politicile nonguvernamentale. Comisia Europeană a lansat în 2011 un program de reducere a fenomenului, care are serioase consecinţe pe plan social. În acest context, organizaţia franceză Arc en Ciel a brevetat o nouă metodă de reducere a abandonului, care este acum aplicată în 7 ţări europene – inclusiv România, în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene. După cum relatează Ioana Haşu, ultima întâlnire a celor 8 parteneri din proiectul CAPWIN a avut loc în Suedia.

O companie de teatru educaţional – concept puţin cunoscut în România – prezintă o scenă conflictuală între două eleve, mediată de un profesor. Suntem într-o sală de clasă din Goteborg, iar publicul e format din reprezentanţi ai ţărilor participante la proiectul european de reducere a abandonului şcoalar. Compania TP Teather e partenerul suedez şi are rolul de a face un film din care să reiasă cum poate fi aplicată metoda Arc en Ciel pentru combaterea abandonului şcolar. Prima scenetă prezintă conflictul şi blocajul de comunicare ce poate duce la retragerea copiilor de la cursuri. Al doilea scenariu e realizat interactiv, la sugestiile publicului, care oferă alte soluţii de mediere decât în prima variantă.

Teatru educaţional pentru elevi

TP Teather foloseşte metoda teatrului interactiv în scop strict educaţional.  Asta înseamnă că la solicitarea şcolilor, actorii creează scenarii pe marginea cărora profesorii lansează dezbateri publice cu elevii. Principala temă e hărţuirea şi felul în care e mediată de profesori. Fenomenul cunoscut sub denumirea de bullying, despre care în România se vorbeşte destul de puţin, e principala cauză a abandonului şcolar în Suedia.

Anna Kopparv e una dintre actriţele companiei şi a fost instruită pentru a adapta metoda folosită de Arc en Ciel în scenetele pentru elevi: „Eu am participat la mai multe şedinţe de formare cu Vanessa, psihologul francez care ne-a explicat metoda de comunicare şi gestionare a conflictelor tuturor celor implicaţi în proiect. Pur şi simplu a trebuit să aleg o situaţie personală, prin care am trecut eu, şi apoi am discutat-o cu ea. Eram derutată la început – nu ştiam unde o să ducă discuţia, am avut unele blocaje... Nu a fost metoda clasică de prezentare a teoriei şi apoi practica, ci e o metodă pe care o descoperi tu, în timp ce o exersezi, fără manual, fără definiţii. Mi-a fost puţin greu, dar după ce am trecut prin etapa asta, pot să spun că e ceva foarte interesant şi de folos să înveţi aşa, prin descoperire, nu prin asimilarea unei teorii. La rândul meu, am exersat metoda cu diverşi prieteni, iar acum o să pregătim un videoclip prin care arătăm cum poate fi folosită împotriva abandonului şcolar.“

Comunicare şi mediere obiectivă

Marie-Claude Esculier e coordonatorul proiectului şi reprezintă organizaţia Passeport Europe. Îmi spune că pentru a preveni abandonul şcolar nu trebuie intervenit doar la nivelul elevilor, ci şi al profesorilor şi consilierilor care lucrează cu ei: „Problema e: cum poţi să ajuţi atât pe cel care abandonează şcoala, dar şi pe cei care lucrează cu aceşti elevi? E un sistem care propune cooperare şi încredere reciprocă între copii şi specialişti. Încercăm să promovăm o atitudine de respect reciproc, de bunăvoinţă în ambele direcţii, fără judecăţi şi etichete. Nu propunem o soluţie de manual, care să fie respectată pas cu pas, robotic... ci o comunicare eficientă, care poate duce la soluţii diferite în fiecare caz. Metoda noastră pregăteşte profesorii să analizeze eficient şi obiectiv faptele, în afara emoţiilor, sentimentelor, judecăţilor.“

În Franţa, abandonul şcolar e considerat un eşec al sistemului, care nu reuşeşte să fie destul de atrăgător pentru o serie de elevi. Pe de altă parte, Spania e ţara cu cel mai mare grad de abadnon şcolar din Uniunea Europeană, aproape 25% - dublu faţă de media comunitară. 

Abandon şcolar ridicat în România

Abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani şi în România, unde afectează în special patru categorii de copii: cei de etnie romă, cei care au crescut în familii sărace, cei din mediul rural şi cei cu dizabilităţi. Cum va fi aplicat aici, îmi spune Florina Peptea, partenerul din Romania:

În ce priveste aplicarea proiectului în România, la Fagaras, în perioada 2013 – 2015, Asociaţia pentru Participare Cetăţenească, în calitate de partener, va transfera metoda elaborată de psihologul francez Robert Michit, în domeniul şcolar şi al asistenţei sociale. Mai exact, prin intermediul asociatiei, vom pregati doi formatori, adică două persoane care vor învăţa şi vor aplica metoda. Aceştia, impreună cu alţi operatori şcolari şi asistenţi sociali cărora li se va prezenta metoda, vor fi testaţi pentru a ne asigura ca metoda va fi aplicată eficient şi va avea impactul dorit. În plus, ne dorim ca după încheierea proiectului să continue aplicarea acestei metode printr-un alt transfer, de data aceasta sectorial, în domeniile social şi sanitar.“

Ultimile rapoarte arată că 17% dintre elevii români părăsesc şcoala înainte de finalizarea studiilor obligatorii. Obiectivul naţional este diminuarea procentului până la 11,3% până în 2020. Proiectul CAPWIN este finanţat prin Progrmul Lifelong Learning, componenta Leonardo da Vinci, care promovează transferul unei metode inovatoare de capacitare a adulţilor în vederea mobilizării competentelor şi a obiectivelor personale ale elevilor în stare de abandon sau cu risc crescut de abandon şcolar.

Partenerii care vor aplica metoda Arc en Ciel sunt din Franţa, Portugalia, Spania, Islanda, Suedia, Grecia şi România.

 
Ascultă reportajul realizat de Ioana Haşu: