Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Call Brussels: o campanie publicitară miraculoasă

bruxelas_call-brussels.jpg

Call Brussels: o campanie publicitară miraculoasă

Bruxelles îşi pierde turiştii întrucât imaginea sa este asociată cu faptele de terorism din ultimele luni. Pentru a reda oraşului buna sa imagine, compania de turism regională Visit Brussels a propus timp de patru zile apeluri telefonice gratuite, la un număr unic, la care au răspuns cetăţeni din Bruxelles. Trei cabine telefonice au fost instalate în acest scop. Au fost primite peste trei mii de apeluri.

Intr-adevᾰr, în ciuda aṣteptᾰrilor, cineva a rᾰspuns. Ideea campaniei publicitare era tocmai aceea de a da cuvântul cetᾰṭenilor care au putut astfel apᾰra imaginea Bruxelles-ului.

Instalate pentru patru  zile din data de 8 ianuarie, cabinele telefonice au purtat  un mesaj care îndemna : "Rᾰspundeṭi la telefon". Toate conversaṭiile au fost înregistrate iar imaginile au fost difuzate în direct pe Internet.

Uneori telefonul a sunat în gol, dar uneori cineva a ales sᾰ rᾰspundᾰ apelului. Unii trecᾰtori au rᾰspuns la telefon fiindcᾰ au aflat despre aceastᾰ campanie, alṭii au fᾰcut-o din purᾰ curiozitate.

Pentru a afla care este "viaṭa la Bruxelles" în aceste zile, o conectare  prin internet la site-ul call.brussels era suficientᾰ pentru a efectua un apel gratuit.

S-au aflat astfel informaṭii nu doar despre cum e vremea la Bruxelles, dar ṣi despre atmostfera generalᾰ. Bineînṭeles, informaṭiile au fost mai mult sau mai puṭin precise în funcṭie de cine a  rᾰspuns dar ṣi de limba în care s-a purtat conversaṭia.

A intervenit aici ṣi factorul alegerii uneia dintre cele trei cabine: cea din cartierul de artiṣti de la Place Flagey, cea din centru de lângᾰ Biblioteca Regalᾰ (la Mont des Arts) sau cea din cartierul de trist renume,  Molenbeek.

Ironic, aceasta din urmᾰ a fost instalatᾰ în piaṭa comunalᾰ, la doi paṣi de casa familiei lui Salah Abdeslam, responsabil pentru antenatele de la Paris ṣi aflat mai departe în libertate.

Campania de imagine, difuzatᾰ prin reṭelele de socializare în intreaga lume, a costat o jumᾰtate de milion de euro ṣi a fost menitᾰ sᾰ readucᾰ turismul la Bruxelles.

Directorul companiei Visit Brussels, Patrick Bontinck, spune cᾰ intenṭia este de a reda oraṣului o imagine pierdutᾰ ṣi de a restabili adevᾰrul despre viaṭa din capitala Europei, o capitalᾰ cosmopolitᾰ.

Dupᾰ alerta teroristᾰ de trei zile din noiembrie 2015 ṣi dupᾰ ce a devenit limpede ca atentatele de la Paris au fost planificate la Bruxelles, oraṣul inspirᾰ teamᾰ.

Se estimeazᾰ cᾰ alerta teroristᾰ, care a paralizat complet activitatea, a costat 0.1% din PIB al Belgiei ṣi asta fᾰrᾰ a lua în calcul ṣi alerta  din noaptea de 31 decembrie. Turismul, alᾰturi de transporturi ṣi restaurante, este sectorul care suferᾰ cel mai mult.

Iar campania Call Brussels a dat roade.  Dupᾰ aceste patru zile, în care s-au primit peste trei mii de apeluri, sectorul hotelier spune cᾰ rezervᾰrile pentru luna februarie se aflᾰ în creṣtere.

In douᾰ sᾰptamâni vor fi date publicitᾰṭii rezultatele finale ale campaniei, tot atunci firma Visit Brussels va difuza pe internet ṣi un montaj realizat cu cele mai distractive apeluri telefonice. 

Reportaj realizat de Mihaela Gheghişan