Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Un ghid al bunelor maniere pentru refugiaṭii din Belgia

Secretarul de stat belgian la imigraṭie, Theo Francken, vrea sᾰ-i înveṭe pe refugiaṭii cum sᾰ se comporte cu femeile. Belgia adᾰpoṣte acum câteva mii de refugiaṭi provenind din Afganistan, Siria, Irak ṣi Iran. Ideea a luat forma unei broṣuri aflatᾰ acum în pregᾰtire ṣi asta imediat dupᾰ agresiunile sexuale de Köln din noaptea Anului Nou. Dar Theo Francken, naṭionalist flamand, este criticat de opoziṭia socialistᾰ care îl acuzᾰ de rasism. 

Cum este salutatᾰ o femeie, cum este salutatᾰ o ṣefᾰ sau o prietenᾰ, cum se flirteazᾰ cu o femeie, cum nu este ea fluieratᾰ pe stradᾰ, iata câteva explicaṭii pe care le dᾰ broṣura.

Ea este presᾰratᾰ cu desene foarte explicite despre viaṭa de cuplu în Belgia, despre viaṭa sexualᾰ ṣi interacṭiunea socialᾰ.

O femeie îmbrᾰcatᾰ sexy nu este neapᾰrat doritoare de relaṭii sexuale, dacᾰ o femeie refuzᾰ avansurile unui bᾰrbat, el trebuie sᾰ respecte acest lucru, în fine, prostituatele au ṣi ele dreptul la respect.

Mai departe, se explicᾰ ṣi faptul cᾰ în Belgia sunt autorizate cᾰsᾰtoriile homosexuale, cᾰ aceste cupluri pot adopta copii, dar cᾰ poligamia este interzisᾰ.

Iatᾰ un manual , un îndreptar al bunelor maniere pe care refugiaṭii poate cᾰ nu le ṣtiu. Este în tot cazul o necesitate, crede secretarul de stat la imigraṭie Theo Francken, care nu pricepe de ce este acuzat cᾰ ar fi rasist...

El a prezentat ziele acestea în comisia de afaceri interne a Parlamentului Federal prototipul manualului, ocazie cu care a subliniat cᾰ gestul sᾰu este bine intenṭionat. ElTheo Francken nu vede de ce tocmai o femeie, ministra egalitᾰṭii ṣanselor , o socialistᾰ, interpreteazᾰ gestul ca fiind rasist.

Pentru a-i rᾰspunde,  socialistul fracofon de origine turcᾰ , Emir Kir, a susṭinut cᾰ nu doar refugiaṭii sunt sexiṣti , ci cᾰ acesta este un fenomen larg întâlnit în societate.

Poate cᾰ aceastᾰ broṣurᾰ ar trebui astfel distribuitᾰ ṣi în ṣcoli sau în toate cᾰsuṭele poṣtale.

Ce cred însᾰ femeile din Belgia, poate cᾰ ele vᾰd aici un gest salutar. Câteva eleve, cᾰrora li s-a vorbit la ṣcoalᾰ despre aceastᾰ broṣurᾰ,  cred cᾰ este o idee bunᾰ, fiindcᾰ refugaṭii "nu cunosc modul nostru de viaṭᾰ " ṣi "n-au educaṭia noastrᾰ".

Dar poate fi aceasta idee intepretatᾰ drept rasistᾰ? O,da, cred tinerele, mai ales fiindcᾰ ea vine de la Theo Francken...

Mai la obiect însᾰ, poate cᾰ este vorba aici pur ṣi simplu despre respectul valorilor ṭᾰrii de primire, dupᾰ cum ne spunea o doamnᾰ mai vârstᾰ: "Când eṣti primit într-o ṭarᾰ, existᾰ un minim de respect al tradiṭiilor ṣi a legilor acelei ṭᾰri. Dacᾰ eu merg într-o altᾰ ṭarᾰ voi respecta legile acesteia, asta-i tot"

Broṣura, care va fi distribuitᾰ  în toate centrele de azil câtorva mii de refugiaṭi,  va fi acompaniatᾰ ṣi de un curs despre viaṭa socialᾰ în Belgia. In centrele de la Anvers, acest curs existᾰ deja de câteva luni, el a fost iniṭiat tot de Theo Francken cu sprijinul agenṭiei federale pentru primirea refugiaṭilor, Fedasil.