Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Firmele se vor putea racorda gratuit la rețeaua de electricitate

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie a aprobat ordinul prin care consumatorii non-casnici de electricitate se pot racorda gratis la reţea, conform unui comunicat remis Agerpres.

ANRE a decis că toate cheltuielile pentru execuția instalațiilor să fie, de acum înainte, suportate de distribuitorii de electricitate:

"În data de 21.10.2020, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat Ordinul nr. 183/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri. (...) Costurile cu proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare a locurilor de consum deţinute de aceştia, cu lungime de până la 2.500 metri, sunt suportate de operatorii de distribuţie concesionari", spune agenția, completând că aceste costuri vor fi recunoscute în tarifele de distribuţie.

De asemenea, termenul de finalizare al activităţilor de racordare a locurilor de consum respective impus de lege este de 90 de zile de la data obţinerii acordului sau autorizaţiei pentru realizarea instalaţiei de racordare, inclusiv recepţia şi punerea în funcţiune a acesteia.

În schimb, utilizatorii au obligaţia ca, până la data încheierii de către operatorul de distribuţie concesionar a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare, să realizeze instalaţia de utilizare - obiectivul de la locul de consum, şi să depună dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executant.

Apoi, utilizatorul noncasnic încheie cu operatorul de distribuţie un contract de racordare prin care se obligă să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

Dacă un client non-casnic nu respectă prevederile asumate prin contract, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată.

"În sensul celor de mai sus, ANRE a prevăzut stabilirea unei garanţii financiare în cazul racordării unui loc de consum cu putere instalată mai mare de 1 MW/aprobării unui spor de putere pentru consum care conduce la o putere aprobată mai mare de 1 MW, depusă de solicitant în favoarea operatorului de distribuţie care va executa garanţia în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate de către clientul final non-casnic", se mai arată în comunicatul Autorității Naţionale de Reglementare în Energie.