Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Uniunea Europeană impune sancțiuni contra a 11 persoane și patru entități pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări precum Coreea de Nord și China

ue.jpg

Bruxelles, februarie 2021
Sursa imaginii: 
AFP via Le Monde

Conform unui comunicat remis „CaleaEuropeană.ro”, împreună cu includerea pe listă, la începutul acestei luni, a patru cetățeni ruși, aceste 15 desemnări fac parte din primul pachet mai amplu de înscrieri pe listă în temeiul regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului.

Aceste sancțiuni indică decizia hotărâtă a UE de a apăra drepturile omului și de a lua măsuri concrete împotriva celor responsabili de încălcări și abuzuri.

Printre încălcările vizate în prezent se numără detențiile arbitrare pe scară largă, în special ale uigurilor din Xinjiang în China, represiunile din Republica Populară Democrată Coreeană, execuțiile extrajudiciare și disparițiile forțate din Libia, tortura și represiunea împotriva persoanelor LGBTI și a oponenților politici din Cecenia în Rusia, precum și tortura, execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare și asasinatele din Sudanul de Sud și din Eritreea.

În temeiul regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, instituit la 7 decembrie 2020, persoanele și entitățile incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor în UE. În plus, persoanele incluse pe listă li se aplică o interdicție de călătorie în UE. În plus, persoanelor și entităților din UE li se interzice să pună fonduri, fie direct, fie indirect, la dispoziția persoanelor incluse pe listă.

Actele juridice relevante, inclusiv numele persoanelor și entităților în cauză, au fost publicate în Jurnalul Oficial.