Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


CC: Mandatele deputaților aleși, validate. Sandu urmează să semneze decretul privind prima ședință a noului Parlament

Curtea Constituțională a R.Moldova a validat, vineri, mandatele celor 101 deputați, aleși în urma scrutinului din 11 iulie. Acum, președintele R.Moldova, Maia Sandu, urmează să semneze decretul privind ședința de constituire a noului Legislativ, ședință ce va fi prezidată de cel mai în vârstă deputat. 

Partidul Acțiune și Solidaritate va deține majoritatea în Legislativ, după ce a obținut cele mai multe mandate, în urma scrutinului din 11 iulie. PAS va forma, de unul singur, viitorul Executiv. Așadar, 63 de fotolii de deputat revin PAS. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor va avea 32 de mandate, iar Partidul Șor – 6 mandate, din totalul de 101.  

În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului, președintele Curții Constituționale va prezenta raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputatilor. În termen de zece zile după constituirea legală a Legislativului, se constituie fracțiunile parlamentare. 

Potrivit prevederilor Constituției R.Moldova, Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Mandatul Parlamentului se prelungeşte până la întrunirea legală a noii componenţe. În această perioadă nu poate fi modificată Constituţia şi nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice. Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent îşi continuă procedura în noul Parlament.

Regulamentul Parlamentului prevede că în caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces, intervine vacanţa mandatului de deputat. Cererea de demisie se prezintă Preşedintelui Parlamentului. Parlamentul, prin hotărîrea sa, va lua act de cererea de demisie a deputatului şi va declara mandatul vacant. 

Mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista partidului, organizaţiei social-politice sau a blocului electoral pentru care a candidat deputatul al cărui mandat a fost declarat vacant. După declararea de către Parlament a vacanţei mandatului de deputat, Comisia Electorală Centrală, în termen de 5 zile, va examina candidatura candidatului supleant imediat următor de pe lista concurentului electoral al cărui mandat a devenit vacant şi o va înainta Curţii Constituţionale pentru validarea mandatului.

Preşedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor deputaţilor aleşi, pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat în orice moment prin vot secret de către Parlament cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile tuturor deputaţilor. Vicepreşedinţii se aleg la propunerea preşedintelui Parlamentului, cu consultarea fracţiunilor parlamentare.