Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


AUR propune revenirea la uniformele obligatorii pentru elevi

uniforme_elevi_1.jpg

Sursa imaginii: 
pixabay.com

Parlamentarii AUR au depus la Senat un proiect de lege care prevede introducerea obligatorie a uniformelor pentru elevii din învățământul preuniversitar, informează hotnews.ro. Inițiatorii susțin că  revenirea la uniformele școlare va întări sentimentul apartenenței la comunitate și va avea, totodată, avantaje în privința siguranței elevilor.

Potrivit proiectului, fiecare unitate școlară, prin consiliul de administrație, va stabili modelul uniformei și al semnelor distinctive.

De asemenea, modelele ar urma să fie transmise Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratului de poliție județean și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori inspectoratului de jandarmi județean.

Câteva dintre prevederile proiectului de lege:

„(1)In învățământul preuniversitar de stat și privat, este obligatoriu portul uniformei școlare de către elevi.

(2) Pentru fiecare unitate școlară, modelele uniformelor și ale semnelor distinctive, se stabilesc de către consiliul de administrație împreună cu consiliile profesorale, cu consultarea reprezentanților elevilor, și cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

(3) Pentru procurarea uniformelor școlare, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali, elevilor li se poate acorda, la cerere, bursă de ajutor social pentru achiziționarea acestora.

(4) Bursele se asigură anual de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

(5) Metodologia și criteriile generale de acordare a burselor sociale elevilor din învățământul preuniversitar, prevăzute la alineatul (3) se elaborează prin grija Ministerului Educației.

(6) Modelele uniformelor și ale semnelor distinctive prevăzute la alin. (2) vor fi comunicate Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratului de poliție județean și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori inspectoratului de jandarmi județean.”