Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Locuințele din clădiri cu risc seismic major nu vor mai putea fi închiriate (proiect de lege)

dan_trifu_ecocivica_bucuresti_dezastru_arhitectural.jpg

Liber la construit blocuri și clădiri de birouri în zona istorică a Bucureștiului?
Liber la construit blocuri și clădiri de birouri în zona istorică a Bucureștiului?
Sursa imaginii: 
RFI/Cosmin Ruscior

Un proiect de lege ar putea să interzică inchirierea apartamentelor și caselor încadrate în clasa 1 de risc seismic. În plus, proiectul interzice desfășurarea oricăror activități permanente sau temporare în aceste clădiri. Dacă va fi adoptat de guvern, proiectul de lege va merge în Parlament pentru dezbatere.

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică, iar guvernul a citit în primă lectură un proiect de lege care ar interzice închirierea sau cedarea în comodat a spațiilor de locuit din clădirile cu risc seismic 1.

În plus, proiectul interzice desfășurarea oricăror activități permanente sau temporare în aceste clădiri.

Prevederea din proiectul care modifică Legea 212 din 2022:

5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile prevăzute la art. 2 lit. a), și altele asemenea care implică aglomerări de persoane, începând cu data încadrării prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI a clădirii existente, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice.

(3) Se interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente.”

Clădirile cu risc seismic 1 sunt definite astfel: ”clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime”.

Dacă va fi adoptat de guvern, proiectul de lege va merge în Parlament pentru dezbatere.

Potrivit G4 media, Proiectul, dacă ar fi adoptat, ar avea un impact major asupra pieței imobiliare din centrul Bucureștiului, unde zeci de clădiri sunt încadrate în această clasă de risc seismic. Mai mult, proiectul ar avea impact și asupra pieței turistice, dat fiind că o parte din aceste apartamente sunt închiriate turiștilor prin platforme precum Aibnb, Booking sau Vrbo.

Nu e clar în acest moment dacă proiectul de lege va interzice și afișele publicitare uriașe (mash-uri) care acoperă unele dintre aceste clădiri în centrul Bucureștiului. Mash-urile publicitare care acoperă, de obicei, aproape toată fațada, cântesc mii de kilograme (materialul special, sistemele de prindere, sistemele de iluminat).