Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Se lansează programul de finanţare Pact pentru Comunitate

Programul de finanţare "PACT pentru COMUNITATE" este un fond de dezvoltare comunitară durabilă, ce a fost gândit pentru a facilita accesul comunităților locale la surse de finanțare şi servicii de dezvoltare comunitară. Astfel, "PACT pentru COMUNITATE" promovează şi susține iniţiativa membrilor comunităţilor rurale şi urbane mici şi medii (până la 30.000 de locuitori) din sudul României prin acordarea de finanţări pentru proiecte şi servicii care au la bază procese de dezvoltare comunitară.

Proiectul de faţă este o continuare a programului de bază al Fundației PACT,  "Învățare, Participare, Încredere", care are drept scop dezvoltarea de organizații comunitare în sudul României. "PACT pentru COMUNITATE" se adresează comunităților mici și medii din zone rurale și urbane din sudul țării: atât grupurilor comunitare informale constituite din membri voluntari cu inițiativă ai comunităţilor locale, cât și organizaţiilor comunitare active existente (care fie dețin personalitate juridică, fie sunt încă grupuri comunitare informale), dezvoltate prin programele și proiectele Fundației PACT, precum și organizațiilor locale mici ale societății civile, constituite conform legii asociațiilor și fundațiilor.

Cu ocazia lansării programului de finanțare "PACT pentru COMUNITATE", Fundația PACT deschide primul apel de cereri de finanțare din acest fond, cu patru linii de finanțare diferite.

Proiecte derulate în parteneriat

În cadrul acestei componente se vor finanța proiecte care vizează dezvoltarea capacității de lucru în parteneriat a organizațiilor comunitare, fie ele grupuri de inițiativă informale sau ONG constituite formal, prin proiecte de dezvoltare comunitară, antreprenoriat social și cultural sau alte forme ale economiei sociale. Proiectele sunt inițiate și realizate în comun de organizații comunitare și/sau alte organizații mici locale de societate civilă, preferabil cu implicarea altor actori relevanți la nivel local și/sau regional.

Schimburi de experiență și vizite de studiu

În cadrul acestei componente se vor finanța vizite de studiu și/sau schimburi de experiență între comunități locale, la nivel național, în beneficiul organizațiilor comunitare sau locale mici care vizează dezvoltarea comunității de care aparțin. Temele vizate pot fi cuprinse în următoarele arii: practici de participare civică şi eficienţa lor, antreprenoriat social / cultural, economie socială, dar nu se limitează la acestea, atâta timp cât ele vizează dezvoltarea organizațiilor participante, a persoanelor și grupurilor implicate, în beneficiul comunității locale

Vizitele de studiu sau schimburile de experienţă trebuie să aibă loc fie în timpul unui proiect deja aflat în derulare la nivel de comunitate, fie să preceadă un proiect ce urmează a fi implementat; astfel, aceste cereri de finanțare trebuie să demonstreze că aduc un plus de valoare proiectului aflat sau care se va afla în derulare în viitorul apropiat, în comunitatea solicitantului.

Servicii

În cadrul acestei componente se vor finanța proiecte ce vizează dezvoltarea capacității organizaționale (interne și de lucru participativ cu comunitatea, cu factori relevanți la nivel local/județean și micro-regional) a organizațiilor comunitare active sau a altor organizații locale. Prin această componentă, Fundația PACT poate oferi servicii gratuite la nivel local sau regional: instruire, consultanță, facilitare (ateliere, seminarii). Solicitantul va trebui să dezvolte un nou proiect la nivel local, după ce va beneficia de serviciile solicitate, asigurând astfel sustenabilitatea demersului.

Antreprenoriat social și cultural, economie socială

Acestă componentă vizează inițiativele de antreprenoriat social, cultural și alte forme ale economiei sociale dezvoltate de organizații comunitare sau de alte ONG locale active în domeniul vizat, precum și de grupuri informale din comunitate. Prin aceast apel de proiecte ne adresăm organizaţiilor cu sediul la nivel local, care acționează în județele din sud (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), sud-est (Buzău,Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) şi sud-vest (Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt) ale României.

Suma totală a finanțărilor alocate în cadrul acestei prime runde a Programului "Pact pentru comunitate" se ridică la 40.000 USD. Cererile de finanțare, împreună cu anexele necesare, se depun electronic (exclusiv) la adresa pactpentrucomunitate@fundatiapact.ro până la data de 5 septembrie 2012 (inclusiv), ora 24.00.