Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Franța continuă politica de expulzare a romilor

romi.jpg

Sursa: kyivpost.com

Se amplifică polemica din Franța legată de soarta romilor. Două tabere ilegale au fost demolate, joi, la Lille în timp ce de la Lyon un charter cu circa 240 de romi români la bord, beneficiari ai unui ajutor financiar, a decolat spre România. Asociațiile de romi denunță vehement această politică de evacuare și expulzare promovată de guvernul socialist după modelul celei dusă ani de zile de conservatorii francezi.

François Hollande, la fel ca Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, în pasii lui Claude Guéant?
Intensificarea demolàrilor de tabere ilegale de romi - de cele mai multe ori români sau bulgari - din Franta si trimiterea ocupantillor acasà contra bani tinde sà acrediteze aceste similitudini. Cert este cà, de când a preluat puterea si contrar unei promisiuni a candidatului François Hoallande, guvernul socialist are déjà la activ mai multe demolàri de tabere si cel putin douà avioane pline trimise la Bucuresti în ultima lunà de zile. Organizatia Médecins du monde este cea care tine la zi acestà numàràtoare.
Evacuàrile de tabere survin într-un context polemic, presàrat cu declaratii sàptàmânale ale ministrului francez de interne. Zilele trecute, Manuel Valls afirma cà "demolarea taberelor va continua de fiecare datà când va exista o decizie de justitie în acest sens". Miercuri, patronul politiei franceze publica un nou comunicat în care reitera faptul cà "taberele insalubre sunt inacceptabile" ele situându-se în inima unor cartiere populare si punând în pericol astfel convietuirea diverselor populatii.

Totodatà însà, ministrul Valls promite "o reflexie mai globalà privind situatia acestor oameni - cuvântul rom nu apare niciodatà - veniti din Europa de est". Se va repune în cauzà - si acest lucru era de multà vreme cerut de asociatile care se ocupà de romi - faimosul ajutor pecuniar acordat celor care acceptà sà se urce în avionul de România. 300 de euro pentru un adult si 100 pentru un copil sunt bani aruncati pe fereastrà, "concedii acasà oferite gratis" spunea chiar nu demult un lider rom. In calitate de cetàteni ai Uniunii europene, respectivii "benevoli" la reîntoarcerea acasà, reveneau în Franta dacà nu a doua zi, în urmàtoaera sàptàmânà sau lunà.

In comunicatul publicat miercuri, Manuel Valls spune cà va examina deasemenea si "màsurile tranzitorii" care îi împiedicà pe români si bulgari sà aibà acces pe piata muncii din Franta, teoretic pânà pe 31 decembrie 2013. Cu alte cuvinte, Parisul plànuieste sà revizuiascà mare parte din dispozitivele referitoare la romi, plànuind, cel putin, o partialà ridicare a piedicilor pentru a le permite sà poatà lucra înainte de data limità. Aceste propuneri ar urma sà multumeascà asociatiile de romi care cer de multà vreme ridicarea barierelor de pe piata muncii.
In asteptarea aplicàrii unei eventuale noi politici, aceleasi asociatii se revoltà de cea care continuà si azi, si anume demolaera taberelor fàrà o ofertà alternativà de cazare si expulzàrile.

La Voix des Roms, una dintre cele mai active asociatii, denuntà politca noului ministru de interne si deplânge faptul cà romii nu sunt o mizà pentru echipa socailistà, la fel cum nu erau nici pentru predecesorii lor conservatori. Alte asociatii criticà trimiterea acestor romi acasà sub formà de reîntoarcere "umanitarà" când în fapt nu e vorba decât de expulzàri deghizate si în plus pe banii contribuabililor. "Ne asteptam la ceva mai bun în urma declaratiilor lui François Hollande" declarà o membrà a Ligii drepturilor omului citatà de agentia France Presse. Nu e de mirare cà un deputat al fostei majoritàti de dreapta este foarte multumit de aceste expulzàri si demolàri de tabere. Eric Ciotti, secretar national UMP însàrcinat cu securitatea, salutà "luciditatea, din pàcate tardivà" a ministrului Manuel Valls.

In sfârsit, Marine Le Pen, lidera Frontului National - partidul extermei drepte - e de pàrere cà aceste expulzàri "fàcute în fata camerelor de luat vederi, nu duc la nimic bun". Singura solutie în opinia extremistei ar fi "închiderea frontierelor tàrii." O idee ce nu va fi fireste aplicatà atât d erepede. Asta nu înseamnà însà cà expulzàrile si demolàrile nu vor continua, ba chiar "se vor înmulti în timpul verii", afirmà asociatile apropiate acestor populatii. Cu alte cuvinte, nici perioada estivalà, nici schimbarea de guvern la Paris nu modificà soarta romilor.