Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Franţa oficializează măsurile privind romii din România şi Bulgaria

La o săptămână după reuniunea interministerială organizată pe 22 august în jurul premierului francez Jean-Marc Ayrault, a fost publicată circulara referitoare la evacuarea taberelor ilegale din Franta (nu apare nicăieri cuvântul rom, care este interzis de legea franceză). Textul, adresat prefecţilor şi semnat de 7 miniştri sau miniştri delegaţi francezi, precizează de asemenea că taxele care limitau accesul românilor şi bulgarilor la piaţa muncii din Franţa au fost suprimate.

Suprimarea taxei - circa 800 de euro - la care erau supusi patronii care doreau sà angajeze un român sau un bulgar, era o cerintà veche a asociatilor de apàrare a drepturilor romilor. Lista retrânsà de meserii la care aveau acces românii si bulgarii, va fi si ea extinsà "în curând, dupà consultarea cu partenerii sociali" precizeazà circulara guvernului francez. Un text adresat tuturor prefectilor din Franta în care se expliciteazà "cadrul în care se vor evacua taberele ilegale", dar si "dispozitivul de coordonare care sà permità, în màsura posibilului, gàsirea de solutii în materie de scolarizare, sànàtate, locuri de muncà si locuinte" pentru respectivele populatii.

Cei 7 ministri sau ministri delegati care semneazà circulara - de la interne, educatie, afaceri sociale, locuinte, muncà, reusità educativà si combaterea excluziunii - cer de asemenea ca evacuarea taberelor - obligatorie deîndatà ce existà o decizie de justitie în acest sens - sà se facà "respectând demnitatea acestor persoane aflate în dificultate socialà. Aceste populatii nu au beneficiat în trecut de respectul republican care li se cuvenea" se mai poate citi în circulara interministerialà.

In ciuda acestei schimbàri de ton fatà de precedenta guvernare si a màsurilor luate acum, experti ai natiunilor unite au cerut din nou guvernului socialist de la Paris sà se asigure cà "evacuarea taberelor ilegale de romi respectà normele europene si internationale referitoare la drepturile omului si non-discriminare".