Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


ONG: Vrem dezbatere privind manualele de religie din şcoli

manual.jpg

ONG: Vrem dezbatere privind manualele de religie din şcoli

Cerem Ministerului Educaţiei dezbatere publică în chestiunea manualelor de religie din şcoli, au anunţat 26 de organizaţii guvernamentale. Într-o scrisoare deschisă adresată Ecaterinei Andronescu, organizaţiile acuză un partizanat al autorităţilor, pentru că ministrul ar fi spus că manualele de religie vor fi făcute având ca partener nominalizat doar Patriarhia.

Subiectul conţinutului manualelor de religie folosite în şcoli a revenit în atenţie la începutul acestui an şcolar, atunci când reprezentanţii Asociaţiei Secular Umaniste din România au declarat că manualele de religie după care vor învăţa elevii promovează de fapt intoleranţa şi agresează psihic copiii, iar din aceste motive ar trebui retrase. La 2 săptămâni după această declaraţie publică, Ecaterina Andronescu afirma că ministerul educaţiei va conlucra cu Biserica pentru îmbunătăţirea programei de religie, astfel încât să fie pus un accent mai mare pe valorile morale în societate.

Tocmai acest răspuns a stârnit nemulţumirea organizaţiilor non-guvernamentale, printre care se numără Agenţia de Monitorizare a Presei Active Watch, Asociaţia Secular-Umanistă din România, Centrul pentru Jurnalism Independent , Policy Center for Roma and Minorities, Fundaţia Soros, Pro Democraţia şi Centrul Educaţia 2000+.

În scrisoarea deschisă adresată ministrului educaţiei, cele 26 de ONG-uri avertizează asupra riscurilor predării în regim confesional după manuale care conţin formule inadecvate vârstei elevilor. Semnatarii mai spun că acest lucru ar putea duce la intoleranţă, xenofobie şi neîncredere în educaţia ştiinţifică. Pentru a evita astfel de consecinţe, organizaţiile non-guvernamentale cer ministrului educaţiei o întâlnire în care să fie discutate modificările care vor fi făcute în manualele de religie folosite în şcoli.

 

Iată conţinutul scrisorii:

 

"Stimată Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu,

Organizaţiile semnatare vă solicită să preluaţi cu bună-credinţă şi atenţie sesizările venite dinspre societatea civilă în privinţa predării religiei în şcolile româneşti şi a calităţii manualelor după care se predă această materie. Considerăm că instituţia pe care o reprezentaţi are inclusiv datoria să întreţină un astfel de dialog, cu atât mai mult cu cât în diverse situaţii s-au semnalat riscuri ale încălcării unor recomandări europene în domeniu (de ex. recomandarea nr. 1720 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la "Educaţie şi Religie" din 2005).

Organizaţiile pe care le reprezentăm au solicitat MECTS în martie 2012 o consultare publică referitoare la predarea religiei şi a tehnologiei informaţiei în şcoli la clasa pregătitoare (cererea e înregistrată cu nr. 16173 din 9 martie 2012). Ca răspuns la această solicitare, MECTS a invitat reprezentanţii organizaţiilor la o discuţie care a avut loc în 22 martie, la care au participat ministrul de atunci şi specialişti ai instituţiei, întâlnire în urma căreia am transmis Ministerului declaraţia ataşată. Comunicatul nostru consemnează (lucru probat şi de minuta întâlnirii transmisă de doamna Lucica Popescu, Director în cadrul Direcţiei Relaţiei cu Parlamentul) că MECTS este deschis la discuţii pe fond referitoare la calitatea manualelor de religie.

Odată cu începerea anului şcolar au reapărut îngrijorările referitoare la conţinutul manualelor de religie, chestiune asupra căreia şi Dvs. v-aţi pronunţat public în ultima perioadă. Manualele nu au fost revizuite, iar Ministerul nu a luat măsurile promise în vederea evitării îndoctrinării religioase şi încălcării libertăţii religioase în şcolile publice.

Considerând că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este o instituţie publică ce are printre responsabilităţi preluarea sesizărilor făcute dinspre societatea civilă, considerând că o viziune asupra predării acestei materii trebuie construită cu o consultare mai largă decât aceea a specialiştilor instituţiei sau a reprezentanţilor cultelor, luând act de opiniile specialiştilor în pedagogie şi politici educaţionale care atenţionează asupra riscurilor îndoctrinării religioase şi a naţionalismului caracterizat de intoleranţă şi xenofobie care se asociază cu predarea confesională a religiei în şcoli şi apreciind deschiderea declarată de Dvs. pentru găsirea unor soluţii, vă solicităm o întâlnire în care să putem discuta asupra procedurilor care să asigure că modificările asupra manualelor de religie vor fi reale, constructive şi vor ţine cont de opiniile tuturor factorilor interesaţi.

Organizaţiile semnatare au interes şi expertiză în zona educaţiei şi respectării drepturilor fundamentale ale omului, printre noi regăsindu-se şi iniţiatori sau semnatari ai Cartei Albe a sectorului nonguvernamental, componenta Educaţie şi Voluntariat. Suntem susţinuţi de un număr important de părinţi - fiind noi înşine profesori şi părinţi - ceea ce ne întăreşte interesul informat şi responsabil faţă de acest subiect şi ne motivează să ne dorim o bună colaborare.

Cu preţuire, în numele organizaţiilor semnatare:
Monica Mocanu - Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR)
Roxana Marin - Centrul pentru Acţiune şi Responsabilitate în Educaţie (CARE)
Mircea Toma - Agenţia de Monitorizare a Presei Active Watch
Alexandru Toma Pătraşcu - Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR)
Ioana Avădani - Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Emil Moise - Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă
Valeriu Nicolae - Policy Center for Roma and Minorities
Oana Preda - Centrul de Resurse pentru Participare Publică (Ce-Re)
Gelu Duminică - Agenţia de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”
Andra Matzal - Think Outside the Box
Dragoş Gavrilescu - Population Services International in Romania (PSI)
Marian Mandache - Romani CRISS
Marian Ursan - Asociaţia Carusel
Maria Crista, Anca Gyemant şi Rodica Tache - Grupul h.arta
Ana-Maria Rampelt - Asociaţia Expediţie în Cultură
Mihail Bumbeş - Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală
Costel Popa - Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Gabriel Petrescu - Fundaţia Soros
Ionuţ Sibian - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)
Tudorina Mihai - Asociaţia FRONT
Monica Dvorski - Fundaţia Centrul Educaţia 2000+
Cristian Pîrvulescu - Asociaţia Pro Democraţia (APD)
Diana Hatneanu - Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR CH)
Florin Buhuceanu - Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice (ECPI)
Ana Maria Pălăduş - Reper21
Codru Vrabie - Organizaţia EPAS

958