Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Ungaria pregăteşte o nouă lege funciară

Parlamentul Ungariei a început marți dezbaterea cu privire la noua lege funciară a țării. La începutul anului 2014 expiră moratoriul privind exceptarea terenurilor agricole din aplicarea principiului european al liberei circulații a capitalurilor, permițând cetățenilor europeni achiziționarea liberă a acestora.

Corespondentul RFI la Budapesta, Laszlo Bihari

Acest principiu este controversat în Ungaria, spunându-se că prețul terenurilor agricole din țară este cu mult inferior celor din Europa de Vest, deci ar permite investitorilor extrem de puternici de acolo să cumpere cu ușurință la prețuri de nimic, pe vecie, chiar și suprafețe agricole cât un județ. În plus, cultivarea pământului are în Ungaria și o conotație simbolică, ținând de identitatea națională a maghiarilor.

Noua lege a fondului funciar  privilegiază fermele familiale mici și mijlocii și limitează sau chiar restrânge suprafețele marilor exploatări agricole.  Fermele familiale pot atinge un maximum de 500 de hectare și se interzice vânzarea de terenuri agricole fermelor de sub 50 de hectare. În privința arendei pământurilor suprafața maximă este fixată la 50 de hectare în cazul exploatărilor familiale și de 300 de hectare în cazul antreprenorilor individuali.

Premierul Viktor Orbán a subliniat că noua lege va pune capăt achiziționării de terenuri de către străini, în acest sens se va inspira din legile similare din Austria și Franța, care formal respectă normele europene și permit accesul la proprietate funciară al străinilor, dar în practică îl fac imposibil. Înstrăinarea ilicită a suprafețelor agricole va fi sancționată sever de către un paragraf special al codului penal și statul va recupera toate proprietățile funciare procurate prin așa-zisele ”contracte de buzunar”.

Viktor Orbán a declarat că guvernul va apăra pe agriculturi de speculanții funciari și de lăcomia băncilor. Guvernul va crea o bancă agricolă pentru creditarea preferențială a fermelor mici și mijlocii, precum și un sistem de irigații destinat acestora. Legea va comporta și o dimensiune demografică în sensul facilitării accesului la propriate funciară a familiilor de tineri, care vor beneficia de finanțări preferențiale dacă se stabilesc  în agricultură și vor asuma cel puțin 2 copii. Viktor Orbán a concluzionat că cei care trăiesc din pământ constituie unul din stâlpurile continuității și vitalității naționale.

Uniunea Bancară Ungară, printr-un memorandum adresat guvernului, a declarat că noua lege prin caracterul său juridic confuz va îngreuna creditarea pe termen lung, majorând riscurile acesteia. Băncile ungare mai spun că restrîngerea la 1200 de hectare a exploatărilor agricole deja existente va cauza micșorarea contribuției agriculturii la produsul intern brut, reducerea personalului agricol, scăderea eficienței și devalorizarea tehnologiilor performante.

Partidul Socialist din opoziție a anunțat că noua lege funciară este inacceptabilă și că dacă parlamentul nu va lua în seamă amendamentele esențiale propuse de socialiști, în cazul victoriei lor la alegerile din 2014, ei o vor abroga. Socialiștii susțin că noua reglementare va reduce cu 25-30% randamentul agriculturii și va duce la disponibilizarea a 30-40 de mii de agricultori.

Ei susțin că multe exploatări agricole vor da faliment, dacă li se vor prescrie cote obligatorii de ocupare a forței de muncă. Ei consideră de asemenea că este inadmisibil ca legea să prescrie proprietarilor funciari vânzarea obligatorie a unei părți a pământurilor lor excedentare cotelor noii legi. Socialiștii vor să amendeze și sistemul de vânzare, respectiv arendare a terenurilor  bazat pe un oficiu de stat ale cărui criterii de funcționare sunt extrem de vagi, oferind largi posibilități favoritismului și corupției.