Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Cât costă facultatea la privat?

Universităţile particulare din România anunţă mai mult de 100.000 de locuri în anul de studii 2013 – 2014, locuri care se adaugă celor peste 60.000 de la stat. În afară de ordinul de mărime, diferenţa e dată de costuri. La stat sunt zeci de mii de locuri gratuite, în timp ce în universităţile private locurile sunt cu plată.

Cea mai mică taxă e de 300 de euro anual, dar suma e un caz fericit şi întâlnit de puţine ori. De fapt, o singură dată, fiind vorba de taxa de şcolarizare pentru facultatea de istorie de la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. În ordine crescătoare, urmează taxa de studii de 350 de euro la „economia comerţului, turismului şi serviciilor”, tot a universităţii Dimitrie Cantemir. Apoi, până la pragul de 400 de euro, găsim Universitatea „Emanuel” din Oradea, cu 385 de euro, pentru specializările teologie baptistă pastorală, asistenţă socială, pedagogie muzicală şi limbă şi literatură. Undeva în apropiere găsim, ca valoare, mai multe specializări ale Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad, cu o taxă de şcolarizare de 1.800 de lei pe an.

Majoritatea universităţilor particulare percep taxe anuale de aproximativ 400 - 500 de euro pentru fiecare student. Există însă şi facultăţi la care taxa e de peste 1.000 de euro, ba chiar şi de 2.000 de euro anual. E cazul arhitecturii de la Spiru Haret, care costă în fiecare an peste 6.100 de lei, sau artele spectacolului şi medicină veterinară, tot de la Spiru Haret, cu mai mult de 7.100 de lei. Ar fi de amintit şi Universitatea Vasile Goldiş din Arad, care cere 5.800 de lei pe an la medicină şi 6.000 la farmacie şi la medicină dentară. Site-ul economica.net a centralizat datele.

Universitatea Spiru Haret

Taxă de studii de 2.200 de lei la următoarele facultăţi şi specializări: Contabilitate şi Finanţe la Râmnicu-Vâlcea, Drept şi Administraţie Publică la Râmnicu-Vâlcea, Contabilitate şi Finanţe la Câmpulung-Muscel, Drept şi Administraţie Publică la Craiova, Management Financiar Contabil la Craiova, Drept şi Administraţie Publică la Constanţa, Ştiinţe Juridice şi Administrative la Braşov, Ştiinţe Juridice şi Administrative la Braşov, Ştiinţe Juridice şi Administrative la Braşov, Geografie, Psihologie şi Pedagogie la Braşov, Management la Braşov, Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Finanţe şi Bănci, Management Financiar-Contabil, Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Drept şi Administraţie Publică, Sociologie - Psihologie, Matematică, Limba şi literatura modernă franceză - Limba şi literatura română, Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză).

Taxă de studii de 2.750 de lei la: Limba şi literatura engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină), Limba şi literatura franceză - Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină), Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă (arabă), Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă (japoneză), Pedagogie muzicală, Educaţie Fizică şi Sport.

Taxă de studii de 6.160 de lei la Arhitectură.

Taxă de studii de 7.140 de lei la: Artele spectacolului (Actorie), Medicină veterinară.

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti

Candidaţii admişi în anul I la învăţământul de zi la Facultatea de Drept, la Ştiinţe Economice sau la Ştiinţe Sociale şi Administrative vor achita o taxă de studii de 2.000 de lei, în anul universitar 2013-2014.

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

Taxă de studii de 300 de euro la Istorie.

Taxă de studii de 350 de euro la Economia comerţului, turismului şi serviciilor.

Taxă de studii de 400 de euro la Ştiinţe Politice.

Taxă de şcolarizare de 450 de euro la Administraţie Publică.

Taxă de studii de 500 de euro la Drept, la Finanţe şi bănci, la Contabilitate şi informatică de gestiune, la Economie şi afaceri internaţionale, la Comunicare şi relaţii publice, Marketing, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

Taxa de studii de 550 de euro la Economia comerţului turismului şi serviciilor, la limbi străine - engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă.

Taxă de studii de 650 de euro la limbi străine - arabă, japoneză, chineză, rusă sau turcă.

Universitatea Vasile Goldiş din Arad

Taxă de şcolarizare de 1.800 de lei la: Ştiinţe juridice, Ştiinţe economice, SUPA, Ştiinţe ale educaţiei, psihologie, asistenţă socială, Educaţie fizică şi sport, Ştiinţe ale naturii - biologie, geografia turismului ecologie şi protecţia mediului, Inginerie-silvicultură, Informatică.

Taxă de studii de 3.000 de lei la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare.

Taxă de studii de 3.500 de lei la Nutriţie şi dietetică.

Taxă de studii de 4.000 de lei Tehnică dentară.

Taxă de studii de 5.800 de lei la Medicină.

Taxă de 6.000 de lei la Farmacie şi la Medicină dentară.

Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa

Taxă de studii de 1.600 de lei la: Finanţe-bănci, Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Marketing, Drept, Administraţie publică, Jurnalism, Relaţii internaţionale şi studii europene.

Taxă de studii de 1.800 de lei la Psihologie.

Universitatea Danubius din Galaţi

Taxa de studii în 2013-2014 este de 2.400 de lei.

Universitatea Petre Andrei din Iaşi

Taxă de studii de 3.000 de lei pe an la: Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie.

Taxă de studii de 3.100 de lei pe an la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative.

Taxă de studii de 3.800 de lei pe an la Facultatea de Economie.

Taxă de studii de 4.400 de lei la Drept.

Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iaşi

Taxa de studii percepută în 2013-2014 este de 2.900 de lei.

Universitatea Emanuel din Oradea

Taxă de şcolarizare de 385 de euro la: Teologie baptistă pastorală, Asistenţă socială, Pedagogie muzicală, Limbă şi literatură.

Taxă de şcolarizare de 550 de euro la Management.

Universitatea Constantin Brâncoveanu

Taxă de studii de 2.400 de lei (plătibilă în patru rate egale) pentru orice specializare/facultate.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Taxa de studii în 2013-2014 este de 2.000 de lei.

Universitatea Agora din Oradea

Taxa anuală de şcolarizare este de 500 de euro pe an, dacă studentul achită integral taxa până la 1 octombrie. Dacă studentul achită taxa în trei rate, va plăti 600 de euro pentru un an de studiu la Universitatea Agora. Cei care vor să plătească taxa în 12 rate egale, vor achita 720 de euro pe an.

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj

Taxă de şcolarizare de 600 de euro. Cei care vor achita integral taxa până la 1 octombrie vor beneficia de o reducere de 10%.

Universitatea Avram Iancu din Cluj

Taxă de şcolarizare de 2.200 de lei la Antropologie, Asistenţă socială, Management, Administraţie publică, Educaţie fizică şi sportivă.

Taxă de studii de 2.400 de lei la Kinetoterapie şi motricitate specială.