Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Franţa: Sexismul, o problemă pentru femeile franceze la locul de muncă

femei.jpg

(FOTO: wikipedia)

Un raport realizat de Consiliul superior al egalitàtii profesionale si înmânat vineri ministrului francez al afacerilor sociale aratà cà sexismul mai este un fenomen foarte prezent la locul de muncà în Franta. Ancheta a fost prezentatà cu ocazia zilei internationale a femeii celebrată duminicà 8 martie.

«Ce faci pàpusico?», «Frumusico, cum îti merge azi?». Atacurile si aluziile fàcute colegelor de birou de bàrbati pe un ton mai mult sau mai putin grosolan sau paternalist pesistà. Sexismul ràmâne bine ancorat în mediul profesional se poate citi în raportul Consiliului superior al egalitàtii profesionale. Ancheta fàcutà publicà acum a fost realizatà în 2013 si peste 15 mii de salariati au ràspuns la diversele întrebàri. Rezultatul este fàrà drept d eapel : 80 la sutà dintre femeile angajate sunt în mod regulat confruntate cu atitudini sau decizii sexiste. O femeie din douà a fost în particular tinta unor glume desucheate. Ori, autorii raportului spun cà « sexismul functioneazà ca un redutabil instrument de excluziune a femeilor din sfera profesionalà ». Raportul prezentat, uneori destul de indigest având în vedere cà numàrà sute de pagini, încearcà sà defineascà sexismul. Acesta ar lua trei forme diferite : primul de tip ostil când spunem « femeile sunt zero la matematicà ». Vine apoi un sexism « subtil sau mascat » când facem de exemplu glumite. In fine o a treia formà de sexism este « paternalismul infantilizant ».

Repercusiunile acestor sexisme sunt variate : femeile îsi pierd încrederea în sine, iar performantele la locul de muncà diminueazà. Marisol Touraine, ministrul francez al Afacerilor sociale, deplânge faptul cà « acest fenomen inacceptabil pentru femei persistà ». Si totusi oficialul de la Paris nu crede cà e nevoie de o nouà lege în acest sens. Marisol Touraine e de pàrere însà cà « legea tàcerii trebuie sà dea înapoi ». Sexismul mai ràmâne deci un subiect tabu în mediul profesional. Cu alte cuvinte, ministrul îsi doreste ca « mentalitàtile sà se schimbe si mai mult » chiar dacà fenomenul e déjà pe cale sà dea rezultate. Existà totusi mai departe 21 la sutà dintre francezi care sunt « mai degrabà de acord » cu asertiunea cà « ideal ar fi ca femeia sà ràmânà acasà ca sà se ocupe de copii ». Un sfert dintre bàrbati si cam tot atâtea femei sunt în plus de pàrere cà un bàrbat are în mod natural mai multà autoritate.

Pentru a combate fenomenul sexismului, raportul publicat acum formuleazà 35 de sugestii. Printre ele gàsim de exemplu o campanie media pe aceastà temà. Managerii si patronii de firme ar trebui si si sà fie mai bine formati, mai mult sensibilizati la aceastà problemà. In acest sens ei ar putea începe prin a deschide dictionarul Le Petit Robert unde cuvântul « sexism » apare din 1978 încoace.