Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Veşti bune despre pacienţii români din Belgia

Cele 8 victime ale incendiului din Clubul Colectiv care au fost transferate în Belgia se însănătoşesc treptat. Conform şefului de serviciu de la spitalul militar din Bruxelles, unde sunt internaţi pacienţii români, unul dintre ei poate pleca acasă de sărbători. Ceilalţi prezintă însă un risc ridicat de infecţie şi pe mai departe. Se pune deja problema tratamentelor necesare după spitalizare.

Serge Jennes, seful de serviciu "Arṣi" de la spitalul Militar din Bruxelles ṣi asistentul Patrick Persoons au susṭinut joi 26 noiembrie o conferinṭᾰ de presᾰ pentru a anunṭa câteva veṣi bune.

In 7 noiembrie când pacienṭii au ajuns în Belgia , trei dintre ei au fost internaṭi în terapie intensivᾰ. Acum unul a pᾰrᾰsit acest serviciu.

Toṭi  au suferit mai multe operaṭii pentru grefe de piele. Unul este în afara pericolului în ceea ce priveṣte infecṭiile ṣi poate pᾰrᾰsi spitalul în curând. Pentru ceilalṭi însᾰ riscul rᾰmâne ridicat.

Cu excepṭia unui singur pacient, care se aflᾰ mai departe sub anestezie, ceilalṭi pot comunica cu echipa medicalᾰ, ceea ce faciliteazᾰ îngrijirile. Comunicarea se petrece în limba englezᾰ.

Arsurile pulmonare, care au fost un factor de stres la începutul spitalizᾰrii, sunt acum aproape vindecate.

Majoritatea pacienṭilor necesitᾰ însᾰ  în continuare câteva luni se spitalizare . Echipa medicalᾰ -doctori, asistenṭi, kinetoterapeuṭi, psihologi - o micᾰ armatᾰ de îngrijitori - sunt bucuroṣi de aceste veṣti dar ṣi puṭin îngrijoraṭi pentru viitor. 

"Sunt tineri, de accea suntem foarte emotivi dar avem ṣi dorinṭa de a îi reda vieṭii civile, spunea anestezistul Serge Jennes." Pentru un tânᾰr de 41 de ani sau de 15 ani trebuie sᾰ ne batem, chiar dacᾰ viaṭa lor nu va mai fi aceaṣi apoi, ei pot regᾰsi ceva din calitatea vieṭii de dinainte."

Problema se situeazᾰ în jurul autonomiei pe care aceṣti oameni o vor mai avea, nu atât privind refacerea pielii, cât miṣcarea articulaṭiilor. Pentru a putea mânca sau a se spᾰla singuri, articulatiile mâinilor au nevoie de refacere.

De aceea este necesarᾰ  îngrijirea  unui kinetoterapeut timp de minim un an ṣi jumᾰtate. Pentru a limita efectele cicatricelor umflate , ei vor trebui sᾰ poarte un costum special, un ansamblu de haine care strâng pielea ṣi diminueazᾰ efectul inflamatoriul a grefelor efectuate. Acest costum poate costa pâna la 500 de euro iar fiecᾰrui pacient îi vor fi necesare câte douᾰ.

Echipa medicalᾰ crede însᾰ cᾰ primordialᾰ este prezenṭa familiilor acum în timpul spitalizᾰrii. De aceea, familiile sunt admise câte o jumᾰtate de zi în fiecare  în spital chiar ṣi pentru cei doi pacienṭi de la terapie intensivᾰ.

In fine, Serge Jennes ṣi Patrick Persoons sunt cele douᾰ cadre medicale care s-au aflat la Bucureṣti în 5 ṣi 6 noiembrie pentru a alege pacienṭii care puteau fi transportaṭi în strᾰinᾰtate.

Ei au povestit cᾰ autoritᾰṭile române le-au prezentat o listᾰ de 126 de arṣi pe care au analizat-o. Asistentul Patrick Persoons îṣi aminteṣte cum s-a petrecut selecṭia.

Cei care au putut fi transportaṭi în strᾰinᾰtate au fost cei care nu necesitau aparate  pentru respiraṭie ṣi menṭinerea tensiunii arteriale ṣi ale caror familii erau de acord cu transportul. Cei doi belgieni, care au fᾰcut practic alegerea pentru toate ṭᾰrile care au primit pacienṭi români, spun c-au fost impresionaṭi de gradul de responsabilitate a doctorilor români ṣi a autoritᾰṭilor.

Ei spun cᾰ apelul pentru asistenṭᾰ medicalᾰ în strᾰinᾰtate a fost fᾰcutᾰ  la timp. Ei au confirmat cᾰ nicio ṭarᾰ, oricât de dotatᾰ ar fi în acest domeniul medical specific al arṣilor , nu se poate descurca singurᾰ în caz de victime numeroase.

Doctorul Jennes a dat exemplul catastrofei din 2004 când a explodat uzina de la Ghislenghien în Belgia. In ciuda celor ṣase centre de arṣi existente în ṭara o parte dintre cele 55 de victime au fost tratate în Franṭa:

Acestea fiind zise, echipa medicalᾰ care roieṣte în jurul pacienṭilor români rᾰmâne vigilentᾰ privind riscul de infecṭii ṣi de complicaṭii.

Serge Jennes recunoaṣte, cu siceritatea specificᾰ doctorilor, cᾰ situaṭia globalᾰ se poate schimba în orice moment.

Material realizat de Mihaela Gherghişan