Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Platformă europeană pentru a combate munca nedeclarată

parlamentul_european_-_wiki.jpg

Parlamentul European
Parlamentul European
Image source: 
Wikipedia

Prin votul de marți, Parlamentul a aprobat propunerea legislativă a EU care creează o ”platformă europeană” pentru a întări cooperarea în combaterea muncii nedeclarate. Platforma va dezvolta cooperarea între ministerele muncii, sindicatele și asociațiile angajatorilor din statele membre pentru a găsi cele mai bune soluții la o problemă care afectează economia UE și distorsionează piața muncii. Economia reprezentată de munca nedeclarată reprezintă 18% din PIB-ul UE.

Deputații au aprobat amendamentele la propunerea legislativă, integrând în text compromisul realizat cu reprezentanții statelor membre în negocierile de anul trecut, cu 619 voturi la 69 și 7 abțineri. În dezbaterea dinaintea votului, raportorul Georgi Pirinski (S&D, BG) a declarat: "Obiectivul platformei este a lărgi capacitățile statelor membre de a combate problemele multiple și dureroase create de munca nedeclarată prin întărirea cooperării. Misiunea acestei platforme este de a preveni, descuraja și combate munca nedeclarată, precum și promovarea transformării ei în muncă declarată."

Munca nedeclarată” înseamnă în general orice activitate legală prin natura ei, dar care nu este declarată autorităților publice cum ar fi finanțele sau inspectoratele muncii. Platforma ar trebui să încurajeze acțiuni practice, efective și transfrontaliere și ar trebui să dezvolte un sistem solid și eficient de schimb rapid de informații între entitățile naționale.

Pe de altă parte, platforma nu va interfera cu acțiunile proprii ale statelor membre și nici nu va încerca să armonizeze regulile lor, se arată în text, care notează că definițiile relevante și sistemele de reglementare sunt diferite de la un stat membru la altul. 

Obiectivul pe termen lung este să ajute la îmbunătățirea condițiilor de muncă și să integreze lucrătorii nedeclarați pe piața muncii. Platforma se va ocupa de toate tipurile de muncă nedeclarată. 

Organizare

Platforma va fi alcătuită din reprezentanți nominalizați de toate statele membre, maximum patru reprezentanți ai partenerilor sociali cros-sectoriali la nivel UE, împărțiți în mod egal între organizațiile lucrătorilor și angajatorilor (fără drept de vot) și Comisia. Reprezentanții angajatorilor și lucrătorilor, Eurofound, Agenția Europeană pentru Siguranță și Sănătate și Locul de Muncă (EU-OSHA), Organizația Internațională a Muncii și reprezentanții statelor AEE vor fi observatori permanenți.

Platforma se va întâlni cel puțin de două ori pe an, iar grupuri specifice de lucru vor fi create pentru diferite aspecte ale muncii nedeclarate. Finanțarea estimată anuală pentru platformă este de 2,1 milioane de euro și va proveni din axa PROGRESS a Programului UE pentru Locuri de Muncă și Inovație Socială (”EaSI”).

 

Lucrătorii nedeclarați se află adesea în condiții de lucru periculoase, primesc salarii mici și sunt subiectul unor încălcări ale drepturilor muncii. Munca nedeclarată poate contribui la dumpingul social, mai ales în cazuri transfrontaliere. Platforma ar trebui să ajute la eliminarea abuzării principiului libertății de mișcare prin intermediul muncii nedeclarate.

Conform datelor Eurofound, dimensiunea economiei muncii nedeclarate este de peste 18% din PIB-ul UE, cu minim de sub 8% din PIB (Austria) și maxim de peste 30% din PIB (Bulgaria). Munca nedeclarată predomină în construcții, dar este răspândită și în serviciile la domiciliu, securitate privată, curățenie industrială, agricultură și în industria hotelieră, restaurante și catering.

Ce urmează

Decizia votată de Parlament trebuie să fie aprobată oficial de Consiliul de Miniștri. Va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.