Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


TVR exclusᾰ din EBU: O premierᾰ cu mari consecinṭe

Sigla EBU

TVR nu mai face parte din Uniunea Europeanᾰ a Radiourilor ṣi Televiziunilor publice (EBU) întrucât nu ṣi-a plᾰtit datoriile acumulate faṭᾰ de aceastᾰ asociaṭie. România nu va participa deci la Eurovision anul acesta ṣi nu mai beneficiazᾰ de schimbul de imagini la care avea dreptul pânᾰ acum.

Decizia este fᾰrᾰ precedent ṣi atinge din plin serviciul public de televiziune.

Directoarea EBU, Ingrid Deltenre, spune cᾰ nu s-a mai întâmplat niciodatᾰ ca o televiziune sᾰ fie exclusᾰ din aceastᾰ asociatie.

TVR nu mai poate participa de acum în schimbul de imagini de actualitate politicᾰ ṣi sportivᾰ pe care-l avea cu alte servicii publice în cadrul EBU. Este de asemenea pierdut dreptul de a retransmite anumite evenimente sportive.

TVR nu va mai beneficia nici de sprijinul juridic ṣi tehnic la care avea acces ca membru al EBU.

Datoria, acumulatᾰ din 2007, se ridicᾰ la 16 milioane de franci elveṭieni.

EBU a estimat cᾰ era sarcina guvernului român de a se ocupa de achitarea datoriei TVR-ului la Uniunea televiziunilor publice, fapt explicat printr-o scrisoare trimisᾰ ministrului de finanṭe, Anca Dragu,  în data de 15 aprilie.

EBU a fixat 20 aprilie ca datᾰ finalᾰ de platᾰ a 10 milioane de franci elveṭieni. Restul de ṣase milioane ar fi trebuit plᾰtite pânᾰ la sfârṣitul anului.

Cum niciun ban nu a sosit pânᾰ în 20 aprilie , EBU a mai aṣteptat pânᾰ în 21 aprilie, înainte de a lua decizia sᾰ excludᾰ TVR din asociaṭie.

EBU, care reprezintᾰ 73 de  de radiouri  ṣi televiziuni publice în 56 de ṭari, spune c-a fᾰcut demersuri repetate pe lângᾰ autoritᾰṭile române pentru a evita excluderea TVR din asociaṭie. In 2010, s-a vorbit despre restructurarea datoriei, fᾰrᾰ niciun rezultat.

Intr-un comunicat de presᾰ, EBU spune cᾰ a cerut "un model de finanṭare viabil" pentru TVR.

In cadrul întâlnirilor avute cu autoritᾰṭile române," EBU a subliniat importanṭa existenṭei unui organ de presᾰ public cu adevᾰrat independent care sᾰ poatᾰ asigura pluralismul , sᾰ contribuie la formarea unei opinii publice ṣi sᾰ alimenteze coeziunea socialᾰ."