Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Multe promisiuni în strategia pentru protecție socială a Bucureștiului

pauvres.jpg

Sursa imaginii: 
AFP

Consiliul General al capitalei a aprobat ieri Strategia locală privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2017-2021, precum și Planul de implementare. Între altele, Planul operațional general pentru perioada 2017-2021 prevede cursuri de formare pentru resursele umane implicate în furnizarea serviciilor sociale, precum și crearea unei baze de date unitare a evidenței grupurilor vulnerabile. Un alt obiectiv este contractarea a cel puțin 40% din serviciile sociale către ONG-uri, prin încheierea de parteneriate cu societatea civilă.

Conform strategiei, în București există puține facilități pentru recuperarea și integrarea în societate a copiilor cu dizabilități așa că Primăria promite că va dezvolta un model integrat de centre de recuperare pentru acești copii. Viitoarele centre ar urma să ofere servicii complexe de recuperare, kinetoterapie, hidroterapie, logopedie, consiliere psihologică și psihoterapie dar și terapie ocupațională. Primăria vrea să construiască și centre pentru copii  diagnosticați cu autism în București, aproximativ o mie – potrivit strategiei. Un alt capitol e destinat construcției de creșe și grădinițe pentru copiii din familii defavorizate. Se estimează că există aproximativ 3.000 de copii ai căror părinți nu reușesc să găsească un loc într-o creșă sau o grădiniță aproape de casă și nu au bani pentru instituții private. "Primăria va impulsiona construcția și extinderea de creșe, grădinițe și centre de zi, în special în cartierele aglomerate prin accesarea de fonduri europene", indică proiectul. De asemenea, pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, primăria va pune în acțiune serviciile de specialitate care vor monitoriza acest fenomen prin crearea facilităților de tip comunicare online în spațiile și centrele comunitare municipale. Primăria vrea să ofere și sesiuni de consiliere psihologică și de grup pentru antrenarea acestora în activități în vederea păstrării și creșterii performanțelor lor școlare. Pentru că în București există și un număr semnificativ de copii de etnie romă care nu dețin acte de identitate și care nu pot beneficia, astfel, de acces la servicii sociale sau la sistemul educațional, primăria vrea pe viitor echipe mixte de asistenți sociali pentru identificarea acestor copii și facilitarea obținerii actelor de identitate. Strategia prevede totodată crearea unui sistem de servicii sociale pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, prin dezvoltarea și modernizarea, până în 2020, a unor tipuri de servicii sociale pentru deprinderi de viață independentă. De asemenea, municipalitatea își propune înființarea unui centru de sprijin pentru încadrarea pe piața muncii, la nivelul Capitalei, a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile. În ceea ce privește violența în familie, se propune derularea unei campanii permanente de conștientizare destinată femeilor care se află în situații de violență domestică sau sexuală și pentru care Primăria vrea să continue dezvoltarea serviciilor sociale și a măsurilor menite să le protejeze. Este vizată de asemenea construcția a șase noi centre de îngrijire pentru bătrâni, a căror finanțare ar putea fi susținută prin parteneriate public-private.