Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Franţa, ministrul justiţiei:"Aici avem dreptul de a-l desena pe profet şi de a satiriza toate religiile"

safe_image.php_.jpg

Georges Wolinski, credit foto: fr-fr.facebook.com

Franţa continuǎ sǎ-şi omagieze şi sǎ-şi înmormînteze victimele atentatelor comise între 7 şi 9 ianuarie. La cimitirul Père Lachaise de la Paris s-au aflat joi numeroase personalitǎţi ale lumii politice şi culturale pentru a onora memoria lui Georges Wolinski, un desenator de presǎ care a marcat o întreagǎ generaţie. In paralel Franţa continuǎ sǎ-şi amelioreze dispozitivul de luptǎ împotriva terorismului.

Numeroşi soldaţi francezi au fost desfǎşuraţi pe întregul teritoriu pentru o supraveghere constantǎ a diverselor obiective susceptibile sǎ devinǎ ţinte ale teroriştilor. Intregul aparat diplomatic va fi şi el invitat sǎ-şi asume noi misiuni. O întreagǎ dezbatere are loc în legǎturǎ cu situaţia din învǎţǎmînt, dupǎ constatarea cǎ mulţi elevi sunt în rupturǎ totalǎ faţǎ de valorile republicii.

Franţa încearcǎ într-adevǎr sǎ rezolve o ecuaţie delicatǎ. Pe de o parte sǎ-şi întǎreascǎ securitatea şi sǎ-şi afirme cu fermitate valorile, iar pe de altǎ parte sǎ calmeze lucrurile şi mai ales sǎ demonstreze comunitǎţii musulmane cǎ are un loc în sînul Republicii franceze. In materie de fermitate meritǎ sǎ semnalǎm aceastǎ declaraţie fǎcutǎ de ministrul justiţiei, Christiane Taubira: în Franţa, a spus ea, putem desena tot ce vrem, îl putem desena deci şi pe profet. Frazǎ pronunţatǎ la Montreuil în estul Parisului unde Christiane Taubira a venit la înmormîntarea altui caricaturist ucis în redacţia revistei Charlie Hebdo, Tignous. "Franţa este ţara lui Voltaire şi a ireverenţei, şi aici avem dreptul sǎ satirizǎm toate religiile", a mai adǎugat ministra justiţiei.

Un rǎspuns clar, deci, fǎrǎ ambiguitate, dat tututor celor care se aratǎ indignaţi de "excesul de libertate" din Franţa. Un semnal inclusiv în direcţia lumii arabo-musulmane de unde continuǎ sǎ plouǎ cu critici şi ameninţǎri dupǎ ce revista Charlie Hebdo a apǎrut din nou într-un tiraj record de 5 milioane de exemplare şi cu acelaşi gust pentru insolenţǎ politicǎ şi cu acelaşi spirit critic în faţa bigotismului. In paralel, însǎ, preşedintele francez François Hollande a pronunţat un discurs important la Institutul lumii arabe de la Paris. El s-a adresat în special comunitǎţii musulmane din Franţa cu un mesaj de pace socialǎ, subliniind cǎ musulmanii nu au motive sǎ se teamǎ de stigmatizare, dar cǎ în acelaşi timp, ca sǎ fie ei înşişi respectaţi, trebuie sǎ respecte şi legile Republicii franceze. François Hollande a mai spus:
 
"Musulmanii sunt primele victime ale fanatismului, ale fundamentalismului şi ale intoleranţei. Trebuie sǎ mai reamintim, iar eu o fac pretutindeni unde mǎ deplasez în lumea arabǎ, cǎ islamul este compatibil cu democraţia." Sunt, deci, cuvintele lui François Hollande, care în contextul acestei crize a reacţionat pe mǎsura gravitǎţii evenimentelor, iar cota sa de popularitate a crescut în ultima sǎptǎmînǎ. Franţa şi mǎsurile luate de executivul francez continuǎ sǎ fie sprijinite în strǎinǎtate. De exemplu în Germania unde cancelara Angela Merkel a pronunţat un important discurs în faţa Parlamentului promiţînd cǎ va combate ideologia teroristǎ.

De notat şi vizita la Paris a lui John Kerry şeful diplomaţiei americane. El vine sǎ exprime sprijinul şi simpatia Americii pentru o Franţǎ care a trǎit o traumǎ comparatǎ de unii comentatori cu cea de pe 11 septembrie 2001.