Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Franţa: mobilizare împotriva radicalizǎrii jihadiste a unor tineri

strasbourg-islamisme-2.jpg

Arestare la Strasbourg, credit foto: France24

Franţa, care s-a dotat cu un nou arsenal legislativ în materie de luptǎ împotriva terorismului, se mobilizeazǎ  împotriva îndoctrinǎrii jihadiste care funcţioneazǎ prin intermediul Internetului. Pentru prima datǎ, autoritǎţile franceze le-au retras paşapoartele unor tineri avînd vîrste între 23 şi 28 de ani care intenţionau sǎ plece în Siria, atraşi de propaganda islamului radical.

Cǎrţile de identitate şi paşapoartele acestora au fost confiscate pentru o perioadǎ de şase luni, şi ar putea apoi sǎ rǎmînǎ confiscate pentru încǎ doi ani. Serviciile speciale au constatat de fapt cǎ acest tineri "radicalizaţi" doreau sǎ ajungǎ în Siria, unde unii dintre ei fuseserǎ deja în trecut. Ministrul francez de interne a precizat cǎ pentru moment vor fi pronunţate în jur de 40 de interdicţii de pǎrǎsire a teritoriului francez.

In legǎturǎ cu "profilul" acestor persoane, ministerul de interne precizeazǎ cǎ sunt tineri, iar 20 la sutǎ dintre ei au trecut printr-un proces de convertire la islam. Franţa are deci şi ea motive sǎ fie şocatǎ de eficacitatea cu care funcţioneazǎ îndoctrinarea, aşa cum a fost şocatǎ Marea Britanie cînd a descoperit cǎ trei adolescente provenind din "familii bune" au plecat sǎptǎmîna trecutǎ în Siria.

Ceea ce provoacǎ stupefacţia familiilor şi a specialiştilor este cǎ unele dintre aceste "radicalizǎri" sunt rapide, brutale şi ireversibile, iar "victimele" sunt tineri din toate mediile sociale, nu doar din rîndurile imigraţiei.

Primul ministru Manuel Valls a anunţat cǎ în jur de 1400 de francezi sau de persoane rezidente în Franţa sunt identificate ca fiind în relaţie cu "filiere jihadiste" din Irak şi Siria. Iar serviciile anti-teroriste au de supravegheat în prezent cam 3000 de persoane care graviteazǎ în sfera jihadistǎ.
Existǎ şi unii comentatori care spun cǎ numǎrul de tineri dispuşi sǎ meargǎ sǎ lupte de partea islamiştilor radicali creşte pe mǎsurǎ ce se intensificǎ operaţiunile occidentale împotriva Organizaţiei statul islamic. Un expert american aratǎ pentru Agenţia France Presse cǎ aceastǎ "tendinţǎ" este neliniştitoare, şi cǎ în prezent au fost recenzaţi voluntari jihadişti din 90 de ţǎri, printre care şi Japonia.