Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Franţa: mǎsuri împotriva sǎrǎciei

pauvrete_en_france.jpg

Credit foto: rfi.fr

Executivul francez a lansat un plan de combatere a sǎrǎciei în Franţa. Potrivit statisticilor, în jur de opt milioane cinci sute de mii de persoane sunt plasate, conform normelor franceze, în categoria sǎracilor. Ceea ce înseamnǎ cǎ ei trǎiesc cu mai puţin de 900 de euro pe lunǎ.

Iatǎ întîi un tablou al sǎrǎciei în Franţa, pe categorii socio-profesionale. Dintre cele 8 500 000 de persoane care trǎiesc cu mai puţin de 987 de euro pe lunǎ, 37,2 la sutǎ sunt şomeri şi 36 la sutǎ sunt familii monoparentale, deci un singur pǎrinte care se ocupǎ de unul sau mai mulţi copii. 19,1 la sutǎ din aceşti "sǎraci" sunt studenţi, 18,3 la sutǎ sunt persoane vîrstnice caere trǎiesc singure, 14,4 la sutǎ sunt cupluri cu doi copii sau mai mulţi.

Plasarea unei persoane în categoria "sǎracilor" se face în funcţie de remuneraţia medie naţionalǎ. În 2011, de exemplu, salariul mediu luna al francezilor era de 2126 de euro. Cînd cineva trǎieşte cu mai puţin de 60 la sutǎ dintr-un astfel de salariu mediu, el este automat considerat în categoria sǎracilor.

Potrivit Institutului Naţional de Statisticǎ şi Sondaje, între 2004 şi 2014 au trecut în categora sǎracilor în jur de un milion douǎ sute de mii de persoane. Alte statistici pun în evidenţǎ cǎ trei milioane cinci sute de mii de persoane nu dispun de locuinţe adecvate în Franţa, unele fiind pur şi simplu fǎrǎ domiciliu fix.

Iniţiativele anunţate la începutul acestei sǎptǎmîni de guvern pentru combaterea sǎrǎciei implicǎ un buget de la stat. De exemplu a fost creatǎ o "primǎ pe activitate" de care vor putea beneficia între 4 şi 5 milioane de francezi, dintre care 700 000 de tineri, dar care va însemna deblocarea a 4 miliarde de euro pe an.

In setul de mǎsuri figureazǎ şi facilitǎţi medicale, o mai bunǎ încadrare a tinerilor care au probleme cu şcolaritatea, sprijinirea benevolatului şi a reţelelor de asociaţii.

Aceastǎ nou plan nu este total nou, el face parte dintr-o strategie mai largǎ eşalonatǎ pe cinci ani. Pentru socialiştii francezi apare ca esenţialǎ de fapt reuşita în acest domeniu, mai ales cǎ viitoarele momente electorale se anunţǎ dificile, cum ar fi chiar scrutinul departamental de pe 22 şi de pe 29 martie.