Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Franţa se apropie de criteriile europene în materie de disciplinǎ bugetarǎ

2014-04-28t121153z_238643813_pm1ea4s12wn01_rtrmadp_3_europe-tax.jpg

Ministrul finantelor Michel Sapin, credit foto: rfi.fr

Guvernul francez anunţǎ noi economii pentru urmǎtorii doi ani, în valoare de 9 miliarde de euro, pentru a se apropia de regulile disciplinei bugetare impusǎ de Bruxelles. In paralel sunt preconizate noi reforme în contextul unor previziuni mai degrabǎ optimiste legate de creşterea economicǎ.

Toate aceste obiective precum şi mǎsurile necesare pentru materializarea lor figureazǎ într-un "program de stabilitate" prezentat de guvern pentru perioada 2015-2018. Acest document urmeazǎ sǎ fie transmis în urmǎtoarele douǎ sǎptǎmîni Bruxelles-ului care rǎmîne extrem de vigilent faţǎ de Paris. Intre Comisia Europeanǎ şi Franţa se deruleazǎ, dupǎ cum aratǎ cotidianul Le Monde, la un veritabil "foileton politico-bugetar". Franţei i s-a cerut în mod insistent sǎ facǎ eforturile necesare pentru a redeveni un "elev exemplar" al rigorii bugetare, doctrinǎ care are marii ei apǎrǎtori, în frunte cu Germania.

Cîţiva indicatori economici sunt favorabili în prezent Franţei, prin ei figurînd  previziunile în materie de creştere economicǎ. Anul acesta s-ar putea încheia cu un nivel de 1 la sutǎ, iar în anii urmǎtori acest indice atît de citat şi de analizat ar putea creşte, în spaţiul francez, la 1,5 la sutǎ. Veritabilǎ sursǎ de oxigen pentru executivul de la Paris care le-a promis de mai multe ori francezilor cǎ rezultatele eforturilor de pînǎ acum şi ale mai multor reforme nu tocmai populare vor veni pînǎ la urmǎ. Printre altele, Franţa sperǎ sǎ poatǎ crea în urmǎtorii cinci ani, dacǎ optimismul economic se confirmǎ, în jur de 800 000 sau 900 000 de noi locuri de muncǎ.

Intr-un interviu acordat cotidianului Le Monde, ministrul finanţelor, Michel Sapin, afirmǎ cǎ în 2017 deficitul bugetar al Franţei va trece sub plafonul de 3 la sutǎ, ceea ce înseamnǎ respectarea strictǎ a unei reguli de aur a Bruxelles-ului. Reamintim cǎ Franţei i s-au acordat, din partea Consiliului european, doi ani de rǎgaz suplimentar pentru a ajunge la aceste rezultat, fǎrǎ a provoca grave perturbǎri sociale.

Observatorii constatǎ de altfel cǎ în general doctrina austeritǎţii bugetare cu orice preţ, al cǎrei campion absolut este tot Germania, începe sǎ nu mai fie atît de opresantǎ în Europa.

O promisiune pe care francezii o vor evalua cu atenţie este scǎderea impozitelor. Ea a fost anunţatǎ de mai multe ori, iar mai nou ministerul economiei a lansat o întreagǎ operaţiune mediaticǎ în jurul "impozitului convivial". O anumitǎ polemicǎ persistǎ totuşi în Franţa unde, pe de o parte statul reduce impozitele, dar pe de altǎ parte el creşte la nivel local întrucît statul sprijinǎ mai puţin diversele colectivitǎţi. In luna septembrie, însǎ, nouǎ milioane de francezi ar urma sǎ constate o scǎdere a cifrelor pe fişele lor de impozitare, ceea ce ei sperǎ cǎ se va confirma.