Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Les Echos: nici un motiv de "isterie", românii şi bulgarii au dreptul sǎ lucreze în Europa

000_par6385334_0lucrator.jpg

credit foto: rfi.fr

Ziarul francez Les Echos analizeazǎ noua situaţie creatǎ începînd cu întîi ianuarie anul acesta în Europa care le permite românilor şi bulgarilor sǎ circule liber pe piaţa muncii. Cotidianul francez denunţǎ isteria provocatǎ de populişti în unele ţǎri, mai ales ales în Marea Britanie, împotriva lucrǎtorilor români şi bulgari.

Comentatorii cotidianului Les Echos, la fel ca şi autoritǎţile de la Bruxelles, încearcǎ sǎ calmeze jocul dupǎ ce numeroase voci au afirmat cǎ românii şi bulgarii vor fi o veritabilǎ pacoste pentru Europa dacǎ vor fi lǎsaţi sǎ circule liber. Fǎrǎ îndoialǎ, cei care s-au lǎsat panicaţi au memoria scurtǎ. Ei uitǎ, de exemplu, cǎ toţi locuitorii statelor care au fost integrate în Uniunea Europeanǎ au beneficiat, la momentul respectiv, de libertǎţile şi de avantajele care li se deschid acum românilor şi bulgarilor. Sigur, mai rǎmîne argumentul cǎ toate celelalte state integrate de la cǎderea comunismului încoace aveau un nivel de viaţǎ mai ridicat decît cel din România şi din Bulgaria. Cotidianul Les Echos nu neagǎ realitatea: România şi Bulgaria rǎmîn ţǎrile cele mai sǎrace ale Uniunii Europene, cu un produs intern brut pe locuitor mai mic cu 50 la sutǎ faţǎ de media europeanǎ şi cu salarii minime de 200 de euro pe lunǎ.

In acelaşi timp, spune Bruxelles-ul şi o spune şi cotidianul Les Echos, situaţia în aceste ţǎri nu se va ameliora prin aşteptare, prin ţinerea pe tuşǎ a românilor şi a bulgarilor, ci prin integrarea lor în piaţa muncii unde sunt repertoriate douǎ milioane de locuri de muncǎ disponibile, în ciuda şomajului care bîntuie în Europa.

Les Echos, la fel ca şi alte ziare franceze, considerǎ cǎ Franţa nu are motive sǎ se teamǎ de vreo invazie din partea românilor şi a bulgarilor, şi de altfel nici celelalte ţǎri. 3 milioane de români şi de bulgari lucreazǎ deja în Europa, precizeazǎ cotidianul citat. Un milion sunt în Italia, un milion în Spania, 272 000 în Germania, 149 000 în Marea  Britanie, 91 000 în Franţa şi 64 000 în Belgia.

Comisia Europeanǎ nu neagǎ, concomitent, cǎ vor exista mereu şi probleme, de integrare, de delicvenţǎ, sau cǎ unii vor încerca sǎ profite de ajutoarele sociale existente în ţǎrile bogate din vest. In acelaşi timp, motivaţia esenţialǎ a celor care pleacǎ de la ei de acasǎ este gǎsirea unui loc de muncǎ în Europa, se subliniazǎ la Bruxelles.

In ce priveşte Franţa, cifrele oficiale sunt departe de a pune în luminǎ vreo "invazie" sau vreun "exod" de români. In 2012 Franţa a acordat exact 5093 de autorizaţii de lucru românilor, acestea sunt în orice caz datele Ministerului de interne francez. Iar la categoria lucrǎtori detaşaţi, Ministerul francez al muncii a recenzat 22 000 de români pe anul 2012. Ceea ce înseamnǎ cǎ români au reprezentat 13 la sutǎ din totalul de lucrǎtori detaşaţi, dupǎ polonezi, care au reprezentat 18 la suitǎ, şi dupǎ portughezi, 15 la sutǎ.

Sǎ mai adǎugǎm la acest dosar cîteva declaraţii reluate de Agenţia France Presse. "Marea majoritate a românilor este bine integratǎ în Spania", a spus amabasadorul Spaniei la Bucureşti. "Libera circulaţie a persoanelor este o şansǎ pentru germani şi pentru Germania", a declarat purtǎtorul de cuvînt al guvernului de la Berlin. "Mai multe studii demonstreazǎ cǎ libera circulaţie a lucrǎtorilor aduce beneficii economiei în ţǎrile unde se instaleazǎ aceştia", a afirmat Laszlo Andor, comisarul european al muncii.

Cu siguranţǎ cǎ 2014 va fi un an test pentru aceste noi mǎsuri care liberalizeazǎ circulaţia pe piaţa muncii. Mai rǎmîne însǎ spectrul utilizǎrii în scopuri electoraliste a unor false semnale de alarmǎ, sau amalgamul creat între problema romilor şi libera circulaţie a lucrǎtorilor români şi bulgari. In mod normal, însǎ, dupǎ alegerile europene, faptul cǎ românii şi bulgarii, ca şi ceilalţi europeni, se pot angaja liber pe piaţa muncii în Europa, ar trebui sǎ devinǎ un subiect atît de banal încît sǎ şi disparǎ din comentariile presei.