Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Pe fond de poluare, circulaţie alternatǎ la Paris

Autoritǎţile franceze au decis ca luni 16 martie sǎ fie autorizate la Paris şi pe şoselele din zona parizianǎ numai vehicolele avînd numǎr impar. Introducerea circulaţiei alternate este o mǎsurǎ excepţionalǎ care intervine dupǎ cinci zile de agravare a poluǎrii.

Prima grijǎ a guvernului, luînd aceastǎ mǎsurǎ, este sǎnǎtatea publicǎ, a subliniat ministrul ecologiei Philippe Martin. Aerul pe care îl respirǎ parizienii precum şi locuitorii a 22 de localitǎţi din jurul Parisului conţine o cantitate excesivǎ se particule de naturǎ sǎ provoace astm, alergii, complicaţii respiratorii şi cardio-vasculare, iar particulele cele mai fine sunt considerate cancerigene.

In acest context, deci, chiar dacǎ multǎ lume va fi nemulţumitǎ întrucît va avea probleme de transport, mǎsura este consideratǎ necesarǎ. De notat cǎ ultima experienţǎ de acest gen, altfel spus introducerea circulaţiei alternate, a avut loc în 1997. In cazul în care gradul de poluare rǎmîne ridicat, mǎsurile vor fi prelungite şi marţi 18 martie cînd vor putea circula numai maşinile avînd numǎr par. Concomitent, transporturile în comun rǎmîn gratuie, pînǎ cînd ordinul de circulaţie alternatǎ va fi ridicat.

In jur de 700 de poliţişti sunt mobilizaţi pentru aplicarea acestui plan. Automobiliştii care vor ieşi totuşi pe şosele fǎrǎ sǎ fie autorizaţi riscǎ o amendǎ de 22 de euro şi chiar imobilizarea maşinii dacǎ nu acceptǎ sǎ se întoarcǎ la domiciliul lor.

Opoziţia criticǎ mǎsura considerînd cǎ guvernul, cu o sǎptǎmînǎ înainte de alegerile locale, dǎ dovadǎ de execs de zel pentru a atrage eventual mai multe voturi. 

In fiecare zi, potrivit sindicatelor din transporturi, în regiunea parizianǎ sunt repertoriate 15 500 000 de deplasǎri efectuate cu maşina. Reducerea cu 50 sau cu 40 la sutǎ a acestor deplasǎri are fǎrǎ îndoialǎ un efect imediat asupra calitǎţii aerului. Dar, aratǎ specialiştii, industria şi agricultura sunt sectoarele „vinovate” în proporţie de 80 la sutǎ de poluare.